Mevzuattaki yenilikler iş yapmayı kolaylaştırdı

İTO İş Ortamının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Komitesi, çalışma hayatındaki mevzuat değişikliklerine katkıda bulunmak ve iş dünyasının da görüşlerini dile getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Komitenin düzenlediği seminerde, mevzuatta yapılan değişikliklerin iş yapma kolaylığını ileri taşıdığı vurgulanarak, atılacak yeni adımlar değerlendirildi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe
AA + -

HABER: ŞEREF KILIÇLI

İşverenler Açısından Son Değişikliklerle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku semineri, İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu yaptı. Çalışma mevzuatını ilgilendiren her meseleyi yakından takip ettiklerini belirten Topçu, İTO’nun bu konudaki çalışmalarını şöyle anlattı: “Çalışma mevzuatı ve uygulamaları kapsamında bir komite oluşturduk. İş Ortamının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Komitemiz, başta iş ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere ticaret yaşamının genelini ilgilendiren düzenleme ve uygulamalar üzerine çalışıyor.
Burada durum tespiti yapmanın ötesine uzanıyoruz. Çözüm odaklı rapor oluşturuyor, bunları ilgili bakanlıklarımıza ve kamu kurumlarımıza da iletiyoruz.
Daha da önemlisi, İstanbul Ticaret Odası olarak yaptığımız bu çalışmalar, tozlu raflarda kalmıyor. Sonuç alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.”

MEVZUAT YENİLİKLERİ

Mevzuatta yapılan bazı değişikliklerin iş yapma kolaylığını ve imkanlarını ileri taşıdığına da dikkat çeken Topçu, şöyle konuştu: “Örneğin, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere 5 puanlık vergi indirimi ile 4-B kapsamında çalışanlara 5 puanlık prim teşviki uygulamaları ve iş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemine geçilmesi yerinde alınmış kararlar. Diğer yandan, iş mahkemelerinde görülmekte olan kıdem, ihbar gibi tazminat niteliğindeki davalarda zamanaşımı sürelerinin kısaltılması ve fazla çalışma ihtiyacı olan işverence her yılbaşında işçilerden yazılı onay alınması yükümlülüğünün kaldırılması, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işyerlerinde 24 saatte iki sefer olacak şekilde çalışmanın sağlanması işçi–işveren ilişkilerine dair önemli değişikliklerdir. Bunların yanında; asgari ücret desteğinin uzatılması, 10 işçiden az çalışanı olan işyerleri için eksik gün nedenlerine ilişkin belgelerin SGK’ya verilmesi zorunluluğunun kaldırılması gibi birçok konuda önemli gelişmeler sağlandı.”

YARGITAY UYGULAMALARI

Seminerde ‘İş Sözleşmelerinin Feshinde Yargıtay Uygulamaları’ konulu sunum yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, söz ve davranışların da fesih sayılabileceğini belirtti. Caniklioğlu, şu örneği verdi: “Uygulamada bazen işverenler bazı söz ve davranışlarının fesih olarak kabul edilebileceğini düşünmüyorlar.
Ancak Yargıtay, her olayın özelliğini de dikkate alarak bu söz ve davranışları yorumluyor, iradenin fesih olup olmadığını değerlendiriyor.”

İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İstinye Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt da 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yükümlülüğünün 1 Temmuz 2020’ye ertelenmesi hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Kurt, şunları söyledi: “Burada dikkat edilmesi gereken konu, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu dışındaki yükümlülükler yürürlükte. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri; İSG risk değerlendirme raporu hazırlanması, acil durum planları, yangın, tahliye eğitimi tatbikatları (yılda 1), tüm çalışanların sertifikalı İSG eğitimi alması, çalışanlar arasında belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması, koruyucu donanım ve ekipmanlarının belirlenmesi tedariği eğitimi, personel görev tanımlarının İSG talimatlarının ve prosedürlerinin hazırlanması, işyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi gibi iş güvenliği uygulamalarını yapmak zorundadırlar.”

KOMİTE KIDEM TAZMİNATINI GÖRÜŞTÜ

İTO İş Ortamının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Komitesi de mevzuatla ilgili çalışmalarına devam ediyor. İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun yönetiminde yürütülen toplantıya, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu ile İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt da katıldı. Programda, üzerinde çalışılan kıdem tazminatı reformu konusu ele alındı.