Ticaret sicil işlemlerinde taşınma kolaylığı

Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin merkezlerinin bir başka ticaret sicili çevresine taşınması ile ilgili işlemlere kolaylık sağlandı. Buna göre şube tescil taleplerinde merkezin sicil kaydının onaylı örneği ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ibrazı gerekmeyecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma
AA + -

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin merkezlerinin bir başka ticaret sicili çevresine taşınmasına ilişkin tescil talepleriyle şube açılış tescil taleplerinde, merkezin sicil kaydının onaylı örneği ile merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ibrazı gerekmeyecek.

DAHA AZ MALİYET VE BELGE

Böylece merkez nakli ile şube açılış talepleri daha az maliyet ve belgeyle yapılabilecek. Ticaret sicili işlemlerinin MERSİS ile elektronik ortama taşınmasıyla ticaret şirketleri ve ticari işletmelerin merkez kayıtlarında meydana gelen değişiklikler şube kayıtlarında da tescil edilmiş sayılacak.

Söz konusu düzenlemeyle, tacirin merkez kayıtlarında yapılan ve şubelerde de tescil edilmesi gereken değişiklikleri ayrıca şubede tescil ettirmesi gerekmeyecek, tacirin hem mali hem de operasyonel külfetleri azaltılacak.

YAPISAL DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, il merkezleri dışındaki odalarda müdürlük kurabileceği gibi müdürlüklere bağlı şubeler de kurabilecek. Ayrıca oda yönetim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayıyla aynı müdürlüğe bağlı şubeler ve temsilcilikler kurulabilecek.

Tescil işlemleri müdür, müdür yardımcısının yanı sıra diğer personel arasından atanacak olan tescile yetkili personel tarafından da yapılabilecek.

Müdür ve müdür yardımcıları, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi üzerine veya Bakanlığın uyarısına rağmen 30 günde teklif edilmemesi halinde resen Bakanlık tarafından atanacak.

YÜK ARABALARI İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan ‘forkliftler, kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları’ ithalatında yüzde 6-6.5 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 45 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan ‘forkliftler (akülü ve dizel), kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları’nın ithalatında yüzde 6-6.5 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.