Meslek odalarına 5 yıllık yetki belgesi

Enerji verimliliğine yönelik hizmetler kapsamında, gerekli şartları taşıyan üniversite ve meslek odalarına 5 yıl süreli yetki belgesi verilecek. Oda ve üniversiteler bu belgeyle eğitim verip, şirketleri yetkilendirebilecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Şubat 2020 Perşembe
AA + -


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gerekli şartları taşıyan üniversite ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için bakanlık tarafından yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi almak isteyen üniversite ve meslek odaları her yıl nisan ve ekimde bakanlığa başvuracak. Bakanlık ihtiyaca ve sektörel gelişime bağlı olarak gerek görmesi halinde ilave başvuru tarihleri ilan edebilecek. Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere de bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere yetki belgesi verilecek.

OCAK VE TEMMUZDA

Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiler, her yıl ocak ve temmuzda bakanlığa veya yetkilendirilmiş kurumlara başvuracak. Bakanlık tarafından belirlenen yetki belgesi bedelleri her yıl ocakta bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanacak. Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi bedelini bakanlığa, şirketler ise yetkilendirme anlaşması yaptıkları bakanlığa veya yetkilendirilmiş kuruma ödeyecek.
Söz konusu yönetmelikle, enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması için endüstriyel işletmelerde ve hizmet sektöründeki binalarda yapılacak etütlere ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidildi. Buna göre, bakanlık, gerek görmesi halinde şirketlere, sektör veya alt sektörlerde tasarruf potansiyeli ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri, bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yaptırabilecek.

ENVER’E GİRİLECEK

Etütlerle belirlenen önlemlerden geri ödeme süresi 3 yılın altında olanlara ilişkin uygulama projeleri, etüdü yapılan kurum, kuruluş veya işletmeler tarafından hazırlanacak, bu projelere ilişkin uygulama planları bakanlığa gönderilecek. Etüdün tamamlanmasını takip eden 4 yıl içinde uygulama sonuçları bakanlığa gönderilecek ve istenen veriler bakanlığın enerji yönetimi bilgi sistemi ENVER portalına girilecek.

ZORUNLU ETÜTLERE MUAFİYET 

2019’da tamamlanması gereken zorunlu etütler, bir defaya mahsus 2020 sonuna kadar tamamlanacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmeler de etütlerini en geç 3 yıl içinde bitirecek.

ETÜTLERE 4/7 YILDA YENİLEME OLACAK

Yıllık toplam enerji tüketimi bin ton eşdeğeri petrol ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptıracak veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapacak. Etütler 4 yılda bir yenilenecek. Toplam inşaat alanı 20 bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 ton eşdeğeri petrolün üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulunmaması durumunda bina sahibi, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptıracak veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapacak. Etütler 7 yılda bir yenilenecek.