Yeniden yapılandırmaya bireysel muafiyet

Rekabet Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması dışında kalan, 25 milyon lira altı borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tavsiye kararına bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba
AA + -

Rekabet Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması dışında kalan, 25 milyon lira altı borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tavsiye kararına bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

Konuya ilişkin kurul kararı, Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlandı.

ŞARTLI MUAFİYET

Buna göre, TBB'nin 27 Ocak 2020 tarih ve 02 sayılı tavsiye kararına ‘şartlı’ bireysel muafiyet tanındı.

Tavsiye kararına, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması dışında kalan, 25 milyon lira altı borçların yeniden yapılandırılmasında değişken faiz oranı tercih edilmesi halinde faiz oranının 0-2 yıl vadeli işlemlerde TLREF+1, 2-5 yıl vadeli işlemlerde TLREF+2 şeklinde belirlenebilmesine dair oranlar azami oranlar olacak.

Miktar sınırlaması olmaksızın bütün yeniden yapılandırılacak borçlarda TLREF oranı üç ayda bir güncellenebilecek. Ayrıca TLREF oranı kredinin kullandırılma tarihinden bir iş günü öncesi ile 30 gün öncesinin (tatil gününe denk gelmesi durumunda, takip eden iş günü seçilecek) endeks verileri kullanılarak hesaplanabilmesine ilişkin hükümler, ancak yeniden yapılandırmaya başvuracak borçlunun tercih etmesi halinde uygulanacak. Bu düzenleme halinde bireysel muafiyet tanınacak.