İçme suyu tesislerinde arıtma ve enerji verimliliği kuralları yeniden düzenlendi

Kalitesi iyi durumda olan yer altı sularında, hem fiziksel arıtma hem dezenfeksiyon üniteleri inşa edilerek inşa ve işletme masraflarını artırmamak için Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınarak sadece dezenfeksiyon yapılabilecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma
AA + -

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, kalitesi iyi durumdaki yer altı sularında hem fiziksel arıtma hem dezenfeksiyon üniteleri inşa etmek yerine Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak sadece dezenfeksiyon yeterli görülebilecek. Böylece, inşa ve işletme masrafları gereksiz artırılmamış olacak.
 
İçme suyu arıtma tesislerinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik düzenleme de yapıldı. Tesis işletmelerinin sanayi abone grubunda değerlendirilmesi için elektrik idareleri tarafından istenilen "içme suyu tesisi" olduğuna dair belgenin Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınmasına imkan sağlandı.
 
Ayrıca, yer altından su temininin planlandığı etüt çalışmaları esnasında, belirlenen parametrelere göre yapılan iki analizin A1 sınıfında çıkması durumunda, yeni bir analiz istenmeyecek.
 
İçme suyu temin edilen yer altı suyu kuyularının, aynı yer altı suyu kütlesi sınırları içinde kalması durumunda, su kütlesine dahil olan kuyuların nispeten yüksek nüfusa hizmet edenlerinden numune alınıp analizi yapılacak.
 
Büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi il belediyelerinde de içme suyu arıtma tesisi giriş ve çıkışlarında belirlenen parametrelere göre izleme yapılacak.
 
6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerine bağlı ilçelerin mülki sınırları içinde tüzel kişiliği kaldırılarak köy iken mahalle olan ve belediye iken belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan yerler ile büyükşehir dışındaki il belediyelerinin il ve ilçe merkez sınırları haricindeki belde ve köylerinde, belirlenen parametrelere göre izleme 2025 yılına kadar yılda bir defa yapılacak. Bu hükümle kurumların belirlenen analiz şartlarını yerine getirebilmesi için geçiş süreci tanımlanmış oldu.