Ulaşımda dönüşüm hazırlığı

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede ulaştırma ve altyapı yatırımlarının, küresel gelişmeler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği belirtildi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Ekim 2021 Salı
AA + -

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, 2021-2025’i kapsayan plan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın internet adresinde yayımlanacak.

Bakanlığın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin işbirliğinde hazırlanan plan, ülkenin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliği taşıyor

DİJİTALLEŞME VE LOJİSTİK

Genelgede ulaştırma ve altyapı yatırımlarının, küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önem arz ettiği vurgulandı.

ULAŞIM DOĞAL HAK

Ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

BAKANLIK SİTESİNDE YAYINLANACAK

Genelgede şunlar kaydedildi: “Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025), kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile işbirliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde ‘www.uab.gov.tr’ yayımlanacaktır.”

Genelgede ‘Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)’ kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanmasının gereği de vurgulandı.