Ticari alacak sigortasında değişiklik

Ticari alacak sigortasında değişiklik

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi
AA + -

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin tarife ve talimat tebliğinde değişiklikler yapıldı.
 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre alacak sigortası şartları arasında yer alan ve sigorta sağlanacak işletmenin yıllık yurt içi satışlardan elde ettiği cironun 125 milyon TL’den az olması koşulunun, gerekli görülmesi halinde bu tutarın yüzde 20’sine kadar artırılabilmesine yönelik hüküm ‘yüzde 40’ına kadar’ şeklinde değiştirildi.
 
POLİÇE YENİLEME
 
Aynı maddeye eklenen fıkra uyarınca, KOBİ’lerin poliçe yenileme işlemlerinde bu koşul, 300 milyon TL olarak, prim hesabında ise tebliğde yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplama-sında kredi limit tablosunun son satırındaki tutar uygulanacak.
 
CİRONUN TAMAMI ESAS
 
Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişikliğe göre, prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu yerine cirosunun tamamı esas alınacak.
 
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
Alacak sigortası kapsamında yapılacak risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmeye verilecek risk skoru, prim hesaplamasını etkilemeyecek. Tebliğle ayrıca, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarıldı. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılacak.