Mükellefe elektronik beyanname kolaylığı

Defter Beyan Sistemi’ne dahil mükelleflere, diğer mükellef gruplarında olduğu gibi, beyannamelerini Elektronik Beyanname Sistemi’yle verebilme olanağı tanındı.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi
AA + -

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, Defter Beyan Sistemi‘nde zamandan sistemin işleyişine kadar mükelleflerin işlerini kolaylaştıracak birtakım yenilikler yer alıyor.
 
Bu kapsamda, Defter Beyan Sistemi’ne dahil mükelleflerin diğer mükellef gruplarında olduğu gibi, beyannamelerini Elektronik Beyanname Sistemi’yle de verebilmelerine imkan tanındı. Böylece beyanname verme süreçlerinde etkinliğin artırılması ve yaşanabilecek sistemsel yoğunlukların azaltılması amaçlandı.
 
NE ZAMAN VERİLECEK
 
Defter Beyan Sistemi’ne gelir gider kayıtlarının girilmesi ile beyannamelerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi zamanı, kayıtlarını, defter kaydı yerine geçen belgelerle (muhasebe fişleri vb.) tutan işletme hesabı esasındaki mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler bakımından ayrıldı. Bu mükellefler, Defter Beyan Sistemi’ne girilmesi/iletilmesi gereken bir aylık döneme ilişkin kayıtları izleyen ikinci ayın 15’ine kadar verecek.
 
KAYIT VE DEFTERLER
 
Tebliğle, Defter Beyan Sistemi’ne gelir gider kayıtlarının sistemle gerekli entegrasyonu sağlayan muhasebe programları aracılığıyla da toplu olarak iletilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.
 
Sistem kapsamındaki mükellefler, defterlerine ilişkin kapanış tasdiki işlemlerini, elektronik ortamda ve sistem tarafından otomatik olarak ilgili yıla dair gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi gereken ayı izleyen 2. ayın sonuna kadar yapabilecek. Sistemde, elektronik ortamda tutulan kayıt ve defterlerin, talep eden yetkili makamlara, ilgili kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamdaki hali ibraz edilebilecek.
 
Kayıt ve defterler mevcut uygulamada, mükellefe ulaşılamaması durumunda ancak vergi dairesi aracılığıyla talep edilebilirken, yapılan düzenlemeyle bu talepler Başkanlıkça elektronik ortamda da karşılanabilecek.