Kooperatif Bilgi Sistemi'nin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu

Kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları, finansal tabloları, gayrimenkul durumları, yönetim kurulu ve denetçi raporları, genel kurul toplantı evrakları ve ortakların bilgilerinin tek çatı altında toplanacağı Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar belli oldu.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma
AA + -

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle, KOOPBİS'in kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 
Buna göre, Bakanlık tarafından tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebileceği ve merkezi veri tabanının yönetildiği KOOPBİS kuruluyor.
 
Denetim, istatistik üretme, hizmetlerde otomasyonu artırma, ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının korunması amacıyla kurulan KOOPBİS’te, kooperatiflerin ticaret sicili bilgileri, finansal tabloları, gayrimenkul durumları, yönetim kurulu ve denetçi raporları, genel kurul toplantı evrakları ve ortakların bilgileri kayıt altına alınıyor.
 
Kooperatife ve ortaklarına ilişkin bilgi, belge ve evrakın KOOPBİS’e tam ve zamanında işlenmesi ile bunların güncelliğinin sağlanmasından kooperatif yönetim kurulu üyeleri sorumlu tutulacak.
 
YENİ ORTAKLAR 15 GÜN İÇİNDE KOOPBİS'E KAYDEDİLECEK
 
Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri KOOPBİS üzerinde işlem gerçekleştirmeye yetkili olacak. Kooperatif yönetim kurulu üyelerine ek olarak, kooperatif ortağı olma şartı aranmaksızın, KOOPBİS işlemlerini yürütecek bir yetkili atanabilecek. Bu durum yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.
 
KOOPBİS yetkilisi, yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini, ortaklığa kabule dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren, ortağın genel kurul toplantısına katılmasını engellemeyecek şekilde en geç 15 gün içinde KOOPBİS’e kaydedecek.
 
Ortaklar KOOPBİS'e e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek.
 
Yayınlanan kooperatifçilik istatistiklerine ve kooperatiflerin temel bilgilerine KOOPBİS'ten ulaşılabilecek. Gerçek kişiler, kendilerini ilgilendiren KOOPBİS verilerini, bilgi edinme hakkı çerçevesinde talep edebilecek.
 
Yetkililer, ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu ve denetçi raporlarını, genel kurul toplantı evraklarını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemeleri ile gayrimenkul durumlarına ilişkin bilgilerini, gerekli diğer verileri KOOPBİS’in kurulmasını müteakip 6 ay içinde sisteme aktaracak.
 
Düzenlemeyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların KOOPBİS'e ilişkin yetki ve sorumlulukları da düzenlenmiş oldu.