Uzaktan müşteri bulmada kapsam genişledi

Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri yeni müşteri kazanımında uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi
AA + -

Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri yeni müşteri kazanımında uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ‘Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’i, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KİMLİK TESPİTİ ŞARTLARI

Buna göre, uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrimiçi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile yapılacak. Uzaktan kimlik tespiti yöntemi, bu yönetmelikte belirtilen şartlar dahilinde uygulanacak. Uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespiti yöntemine benzer ve asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak.

TEST SÜRECİ

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası teknolojik, operasyonel ve benzeri riskler dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemleri alınacak.

Kimlik tespiti sırasında kullanılacak belgelere, bu belgelerde var olan doğrulanabilir özelliklere ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ilişkin detaylı dokümanlar oluşturulacak.

Şirketin belirlediği uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından önce, süreç dokümanları oluşturulup sürecin etkinliği test edilerek sonuçları yazılı hale getirilecek. Test sonuçlarının başarılı bulunmaması durumunda süreçte gerekli güncellemeler yapılır ve sürecin etkinliği ve yeterliliği sağlanmadıkça süreç uygulanmayacak.