Döner sermaye işletmelerinin muhasebe işlemlerinde değişikliğe gidildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca döner sermayeli işletmelerin, mevzuat dayanaklarına, taleplerine, iş ve işlemlerine uygun hale getirilmesi amacıyla muhasebe düzenlemesinde değişikliğe gidildi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 18 Ocak 2022 Salı
AA + -

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğ ile genel bütçeye dahil idarelerle özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından genel bütçeye aktarılacak tutarlarla yıl sonu karlarının bildirilmesi, ödenmesi, muhasebeleştirilmesi işlemleri yeniden düzenlendi.