Hizmet ihalelerinde yönetmelik değişti

Hizmet ihalelerinde yönetmelik değişti

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi
AA + -

Kamu İhale Kurumu’nun ‘Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i, 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. 2009 yılında yayımlanan yönetmeliğin 17’nci maddesine şu fıkra eklendi: “Cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısı dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alınmaz.”
 
Ayrıca aynı yönetmeliğe ‘başlamış olan ihaleler’ konusunda şu geçici madde de eklendi: “Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
 
Aynı yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleş-me’nin 16.1 ve 16.1.1’inci maddeleri de değiştirildi.