Konkordato gider avans tarifesi belli oldu

İcra İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2022 Salı
AA + -

İcra İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre konkordato talep edilirken, bildirilen alacaklı sayısının üç katı tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 770 Türk Lirası, Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti, Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretin üç katı tutarı ödenecek. 

Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı ödenecek.

Başvuruda bulunanların diğer iş ve işlemler için 500 Türk Lirası, iflasa tabi olanlar yönünden 20 bin Türk Lirası iflas giderini ödemesi gerekiyor.

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda belirtilen gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkeme karar verebilecek.