"Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de

Tapu sicilini oluşturan teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Eylül 2022 Salı
AA + -

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan "Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de kadastro çalışmaları, hukuki ve teknik süreçlerin birlikte yürütüldüğü devlet güvencesi altında tapu sicilinin kurulması amaçlanarak, yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı.
 
Kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra farklı teknik ve idari altyapı ile üretilen veriler aynı sistem üzerinde işlem görmeye başladı. Bugünün teknolojilerine uygun, modern bilgi teknolojileri altyapısı kullanılarak yapılan çalışmalarla tescil edilen bir parsel ile 1920'li yıllarda o günün teknik kapasitesine göre ölçülen bir parsel aynı tapu sicil sistemine kayıtlı birer taşınmaz olarak görülüyor.
 
Doğruluk ve hata kavramları, kadastro çalışmalarının teknik yönleri olan haritacılık faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Buna göre, yönetmelikte yanılma sınırına düzenleme getirildi.
 
"Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüz ölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel olarak kabul edilebilir farkı" diye ifade edilen yanılma sınırının ilgili bölgelerde belirlenmesi için teknik komisyon kurulacak.
 
Kadastro veri modeline uygun olarak, kesin koordinatlı (arşiv onaylı) geometriler ile geçici koordinatlı geometriler ayrı ayrı değerlendirilerek farklı yaklaşımlar ile yanılma sınırı hesabı belirlenecek.
 
Kısa sürede yapılacak düzenlemeler sonucu Genel Müdürlük, veri sunulan parsel sorgu, web tapu gibi bütün platformlarda, yüz ölçümü bilgisi yanına yanılma sınırını da ekleyerek, taşınmaz piyasasının bütün taraflarının aynı seviyede bilgiye ulaşmasının önünü açmayı amaçlıyor.