Tıbbi cihazda ‘yerli’ seferberliği

İSEK, yurt çapındaki diğer sağlık kümelenmeleri ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Covid-19 salgınına özel ihtiyaçların yerli imkânlarla sağlanması için çalışıyor. Tüm tıbbi cihaz sektörü; başta kişisel koruma malzemeleri, tanı, yoğun bakım ve solunum desteği konularında olmak üzere üretim kapasitesini hızla artırdı ve yepyeni ürünlerini de hızla piyasaya sürme hazırlığında.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 31 Mart 2020 Salı
AA + -

RÖPORTAJ: SOYHAN ALPASLAN

Teknopark İstanbul tarafından yürütülen İSEK, koronavirüs salgınına özel medikal ürünleri üreten yerli firmaların kapasitesini artırmak için yurt çapındaki sağlık kümelenmeleri ile işbirliği yapıyor. İstanbul Ticaret’in sorularını İSEK’in kurucu koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk cevapladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi sonrası Drexel Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği doktorası yapan Prof. Dr. Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü’nde öğretim üyesi. 

TIBBİ CİHAZ KÜMESİ 

İSEK hangi amaçla kuruldu?

İSEK; ağırlıklı olarak tıbbi cihaz odaklı ulusal sağlık sektörünün hızlı gelişimine katkı sağlamak ve üniversitelerde gelişmekte olan araştırma altyapısını ve üretilen bilimsel çıktıları ekonomik değere dönüştürmek misyonuyla yola çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi’nde kurucu müdürken başlattığımız üniversite sanayi işbirliğine yönelik projeler ile (İSTKA destekli İnovita ve İnovita Kuluçka) İSEK’in temeli atıldı. 2017 yılından itibaren de Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğini alabilen az sayıda kümeden biri olduk.

İSTANBUL MERKEZLİYİZ

İSEK’in üye profili nasıl? 

Kümemizde; sağlık teknolojileri ve yaşam bilimleri alanında İstanbul'da faaliyet gösteren 170’in üzerinde firma, sanayiye hizmet veren, vermek isteyen 19 araştırma merkezi, 13 sivil toplum ve 3 kamu kuruluşu mevcut. İSEK Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu ve Türkiye Sağlık Kümelenmeleri İşbirliği Platformu’nun (MEDİCLUST) aktif üyesi.

ÖZEL PROJE DESTEKLERİ

İSEK’in faaliyetleri neler?

Ülkemizin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için sektördeki firmaların Ar-Ge ve işbirliği projelerine girmelerine destek oluyor, onlara bazı özel alt yapılar sağlıyoruz. Örnek olarak, Teknopark İstanbul’da kurulan dört tane Tıbbi Cihaz Odaklı Modüler Pilot Üretim Tesisi, Boğaziçi Üniversitesi ile Teknopark İstanbul arasındaki sağlık alanındaki stratejik işbirliğinin ürünü. Tıbbi cihazda bu ara salgın sebebi ile bir süreliğine ertelenen MDR uyumu için kritik Akredite Laboratuvarlar konusunda da çalışıyoruz. Acıbadem Üniversitesi’nin kuluçka ve hızlandırma programı İSEK faaliyetleriyle koordineli ilerliyor. Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) koordinasyonunda sağlık üretim kapasite ve ihtiyaç veritabanı oluşturuyoruz. Teknopark İstanbul Biyoküp Laboratuvarlarına destek veriyoruz. İstanbul’un sağlık sektöründeki küresel rekabet potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 

TEMİZ ODALAR ÇOĞALIYOR

Temiz odalar nedir? 

Tıbbi cihaz üretiminde kullanılan toz ve mikroorganizmaların olmadığı özel çalışma alanlarıdır. Biz Teknopark İstanbul kapsamında kurguladığımız dört adet temiz odaya ek olarak sekiz adet GMP’ye uygun modüler temiz oda kurulumunu, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi ile Teknopark İstanbul’un işbirliği ile hazırlanan bir AB projesi (IPA II) kapsamında kurguluyoruz.

SAĞLIK KÜMELERİ BİR ARADA

Covid-19 için İSEK ne yapıyor?

Covid-19 için öncelikle tüm bölgesel sağlık kümeleri MEDİCLUST platformu olarak (İSEK, OSTİM, MEDİKÜM, SEBİT) bir araya geldik. Diğer sektörel paydaşlarla birlikte kamunun acil eylem planının tedarik kısmını elimizden geldikçe destekleme gayretindeyiz. Covid-19, üretimde kapasite artırmak için hammadde tedariki, kişisel korunma ürünleri, solunum ve yoğun bakım destek cihazları ile ilgili çalışmalarımızı hızlandırdı. Yazılım yapan, bilişim tabanlı çözüm geliştiren üyelerimizi bir araya getirdik. Bakanlığın eğitim ve izleme birimleri ile koordineli çalışmalarını istiyoruz.

İTHALATTA SIKINTI 

Covid-19 nedeniyle kritik parçaların yurt dışından gelmesinde çok büyük sıkıntı ve gecikme oldu. Hammaddelerde bekleme süreleri arttı. Aynı sıkıntıda olan bazı ülkeler çok agresif alım stratejileri izliyorlar böyle bir ortamda. Her zaman ucuz tedarike gidenler ve sağlık sektörünün pek çok kısmını zorlayan politikalar bir anda sorgulanmaya başladı. Yerli üretimin önemi bir global salgın ile tescillenmiş oldu.

POTANSİYELİMİZ BÜYÜK 

Yerli tıbbi cihazda potansiyelimiz nasıl?

Ülkemizin tıbbi cihaz alanında çok büyük bir potansiyeli var. Sağlık teknolojileri; savunma, bilgisayar-yazılım sektörleri ile birlikte gelişir pek çok ülkede. Tıbbi cihaz alanında araştırma yapan, üreten veya bu ekosisteme destek veren tüm paydaşları kümemize katılmaya davet ediyoruz. 

İTHALAT DÖNEMİ SONA ERİYOR 

Prof. Dr. Öztürk, “Türk sağlık sistemi Covid-19 salgınından değişim geçirerek çıkacak. Salgın, sağlık malzemeleri tedarikinde ‘ithal olsun, ucuz olsun’ dönemini bitirebilirse, orta vadede yerli üretime büyük fayda sağlayabilir. Nihayet, ithalata dayalı bir sağlık sistemi içinde olamayacağımızı böyle talihsiz bir ölüm kalım salgın problemi ile karşılaştığımız zaman anladık” dedi. 

YERLİ TEST KİTLERİ

Prof. Dr. Öztürk, “İSEK üyeleri içinde bu salgına özel ve öncü tanı test kitleri geliştirmiş, üreten ve ihracat yapan firmalarımız var. Ülkemizde üretilen PCR tabanlı tanı kitleri hem ülkemize hem de ihracata yeter. Şimdi önceliğimiz tüm onaylı bu tür yerli ürünlerin sahaya çıkışlarını hızlandırmak ve salgınla mücadeleye katkı sağlamak” dedi.

SALGINA ÖZEL ÜRETİM

Salgın özelinde tanı kitleri, yoğun bakım sarf desteği, solunum destek cihazları, kişisel koruma malzemelerinin piyasaya sürümünü hızlandırmak için ulusal çalışma gruplarına katkı verdiklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, aynı şekilde ilaç ve aşı geliştirme konularında da benzer faaliyetler ayrı platformlarda aktif olarak yürütülüyor. Onlar da bu salgından güçlenerek çıkabilirler.