Binaları depreme hazırlayan mobil uygulama

Binamod uygulaması, kullanıcıya; oturduğu yerden satın alacağı veya kiralayacağı binanın deprem performans bilgisini veriyor. Olası deprem hasar durumunu belirleyen uygulama, binaların depreme dayanıklılığını artıran güçlendirme senaryoları da hazırlıyor. Binamod’un hedefi, evlerin depremde en güvenli yer olmasını sağlamak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi
AA + -

HABER: SOYHAN ALPASLAN

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi (Cube Incubation) firmalarından Binamod Yazılım ve Yapı Teknolojileri, binaların deprem performansını ölçüyor. Büyük depremlerin binalar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltıp, sıfıra indirebilen yerli sismik sönümleyiciler üzerine de Ar-Ge yapan Binamod, binaların deprem karşısında nasıl davranacaklarını tespit ediyor.

Böylece binaların sürekli izlenip, ihtiyaç duydukları iyileştirme çalışmalarını da karşılayan çok yönlü bir hizmet sunuyor. Firmanın hedefi, kısa vadede Türkiye’deki bina stokunu inceleyip, iyileştirmek ve ardından dünyaya açılmak.

JAPONYA’DA AR-GE YAPTI

Binamod’un kurucularından Dr. Kurtuluş Atasever, İTÜ Deprem Mühendisliği programında doktorasını tamamladı. 2018-2019 yılarında kendinden merkezlenen sismik sönümleyicilerle ilgili Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde deneysel Ar-Ge çalışmaları yaptı. O yıllarda Japonya için de yeni olan bu çalışmaları Türkiye’ye tanıtmaya hazırlanan Dr. Atasever, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. İstanbul Ticaret’in sorularını Dr. Kurtuluş Atasever cevapladı.

BİNALARIN VERİTABANI

Binamod’u tanıtır mısınız?

Binamod’u, 2021 yılında TÜBİTAK BİGG 2020-1 desteği ile kurduk. Temel amaçlarımızdan biri, binaların deprem performansını hızla belirleyebilmek. Firmamızın adını verdiğimiz mobil uygulama, geleneksel çözümlerden farklı olarak, binalardan kademeli bilgi toplanması üzerine kurulu bir veritabanında çalışıyor. Kullanıcılara, bölgedeki deprem tehlikesi, tarihsel depremler ve sonuçları hakkında bilgi veriyor. Sonrasında bina verilerini işleyip, binanın beklenen depremde göstereceği performans, deprem sonrası hasar durumuna ilişkin veriler sunuyor. Bilgisayar mühendislerimiz Bahadır Döşer ve Ömer Erdem Aydemir ile uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz.

DEPREM PERFORMANSI

Deprem performansı ne demek?

Dünyada depreme dayanıklı binadan anlaşılan şudur: Büyük bir depremde bina hasar görsün, ancak can kaybı olmasın. Bu, aslında binanın gösterebileceği deprem performanslarından yalnızca biri. Biz depremde bina hem hasar almasın hem de can kaybı olmasın diye daha iyi bir performans seviyesi belirliyoruz. Bu nedenle, depremde en güvenli yer, evlerimiz olsun hedefiyle çalışıyoruz.

DEPREMDE BİNALAR NASIL DAVRANIR

Deprem performansının değerlendirmesini nasıl yapıyorsunuz?

Kriterlerimizi, binaların depremde hiç hasar almaması ve kullanımlarına devam edilmesi üzerine temellendirdik. Deprem dayanıklılığını; kendi veritabanımızdan, kullanıcılardan ve uzmanlardan aldığımız verilerle yazdığımız algoritmalarla ve güncel yöntemlerle değerlendiriyoruz. Bilgisayarda simüle edip, hızla belirliyoruz. İhtiyaç duyulan veri miktarını optimize ederek, bina deprem performansını büyük doğrulukta tahmin edebiliyoruz. Yazılımcı ve mühendis kadromuzla, laboratuvarlar, paydaş mühendislik firmaları ve akademisyenlerle işbirliği içindeyiz. Uluslararası literatürde kabul gören yaklaşımlar kullanıyoruz.

EKONOMİK BÜTÜNCÜL ÇÖZÜMLER

Bina performansı nasıl artırılıyor?

Adım adım bina performans değerlendirmesi yapıp, ardından iyileştirme senaryoları sunuyoruz. Geleneksel güçlendirme yöntemlerine ek olarak sismik sönümleyici ve sismik izolasyon sistemleriyle güçlendirme seçeneklerini değerlendiriyoruz. Uzun vadede kendi bünyemizde geliştirdiğimiz sismik sönümleyicileri kullanmayı planlıyoruz.

GERÇEKLE UYUMLU SONUÇLAR

Rakipleriniz var mı?

Bu konularda çalışan firmalar var. Bazıları daha çok zemin özellikleri üzerine yoğunlaşmışken, bazıları ise sadece binalar üzerinde çalışıyor. Binamod ile sismik tehlike, deprem öncesi ve sonrası bina davranışı ve iyileştirme süreçlerini kapsayan bütüncül bir çözüm ortaya koyuyoruz. Uluslararası kabul görmüş, en güncel yöntemleri; yerel pazarlara ve regülasyonlara adapte ederek sunuyoruz. Yüksek doğrulukta ve çok hızlı bir şekilde deprem performansını belirleyebiliyoruz.

BİNA KARNESİ

“Binamod uygulaması, binaların deprem direncini ve performansını puanlıyor. Deprem tehlikesinin belirlenmesi, bina deprem risk önceliklendirmesi, deprem hasar değerlendirme, binaların hızlı deprem performans değerlendirmesi ve kapsamlı deprem performansının belirlenmesi gibi hizmetler sunuyor.”

50 TL’YE UZMAN GÖRÜŞÜ!

“Sunduğumuz hizmet ve ürünlerin bedeli her gelir grubu için erişilebilir düzeyde. Kiracılara, ev sahiplerine, evi tutmadan ya da almadan önce 50 TL’ye binanın risk öncelik durumunu çıkarıyoruz. İleri hizmetlerimizden yararlanmak isterlerse alternatif çözüm modelleri sunuyoruz. Sistemin çalışma şekli ve hizmet ücretleri www.binamod.com adresinden öğrenilebilir.”

YERLİ SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ

“Sismik sönümleyici, deprem enerjisini tüketen bir cihazdır. Bu cihazın bulunduğu binaların kolon, kiriş gibi elemanları hasar almadığı için deprem sonrası hemen kullanılabilirler. Doktora çalışmamda Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Prof. Dr. Toru Takeuchi danışmanlığında kendinden merkezlenen bir sönümleyici geliştirdik. Yaptığımız deneysel çalışma, Japonya gibi bu konuda büyük bilgi birikimine sahip bir ülkede bile ilklerdendi. Hedefimiz, sismik sönümleyiciyi yerli olarak üretebilmek.”

İŞTE AVANTAJLARI

  • Bölgedeki deprem tehlikesini belirliyor.
  • Depremin bölgedeki olası etkilerinin analizini yapıyor.
  • Geçmiş depremleri ve can kaybı bilgilerini veriyor.
  • Binaların fay hatlarına olan mesafesini bildiriyor.
  • Acil güçlendirme ihtiyacı olan binaları belirliyor.
  • Binaların olası yapısal zayıflıklarını tespit ediyor.
  • Deprem sonrası oluşabilecek yapısal hasar türlerini belirliyor.
  • Binaları güçlendirecek senaryolar sunuyor.