Enerji maliyetini düşüren yerli mühendislik çözümü

Wömner, güç kalitesi mühendisliği çözümleri ile hem enerji hem de yatırım maliyetlerini düşürüyor. Harmonik filtre reaktörü ile yerli üretim ikamesi gerçekleştiren Wömner, üretim öncesi her bir tesisin ihtiyacına özel tasarımlar yapıyor. Yerli güç kalitesi regülatörü için de Ar-Ge tamamlanmak üzere.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi
AA + -

HABER: SOYHAN ALPASLAN

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde yerleşik Wömner Güç Kalitesi Çözümleri A.Ş., güç kalitesi mühendisliği alanında faaliyet gösteriyor. Elektrik enerjisinin; şebeke bağlantısından tesislerdeki tüketimine kadar en ideal kullanımının mühendisliğini yapan Wömner, hataların önüne geçerek yanlış yatırımları önlüyor. Tesislerdeki elektriksel bileşenlerin ömrünü uzatıp; ani arızalar ile oluşan üretim kayıplarını da ortadan kaldırıyor. Yerli harmonik filtre reaktörü (HFR) üretebilen Wömner, yerli güç kalitesi regülatörü üretimi için yaptığı Ar-Ge’yi tamamlamak üzere.

İstanbul Ticaret’in sorularını Wömner Güç Kalitesi Müdürü Faruk Başar cevapladı.

PİYASANIN İHTİYACI

Wömner nasıl kuruldu?

Güç kalitesi alanında çalışırken, kendimi bu alanda geliştirmem gerektiğine karar vererek, Avrupa’da birçok eğitim programına katıldım. Dünyada bu alanda çok başarılı olan Almanya kökenli Power Quality Professionals (PQP) firması ile beraber çok sayıda çalışma yaptık. 2020 Eylül ayında Teknopark İstanbul’a resmi başvurular yapıldı ve 2021 Ocak ayında Wömner faaliyete başladı.

BUTİK BİR ALAN

Wömner’in faaliyet alanı nedir?

Dünyada butik bir alan olan güç kalitesi mühendisliğinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik enerjisinin kalitesini bozan; gerilim düşüş ve artışları, frekans değişimleri, harmonikler, supraharmonikler, rezonans gibi sorunları tespit edip, gideriyoruz. Böylece transformatör, kablo, şalter, sürücü, motor, LED gibi elektriksel bileşenlerin ömrünü uzatıyoruz. Ani arızaların ve üretim kayıplarının oluşmasını engelliyoruz. Güç kalitesi sorunlarında dünya çapında faaliyet gösteren PQP’nin Türkiye temsilcisiyiz.

HATALI YATIRIMA SON

Çözümleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Güç kalitesi sorunu yaşayan firmalara çözüm olarak, çoğunlukla aktif harmonik filtre (AHF) öneriliyor. Her sorun AHF ile çözülemez, harmonikler her tesiste az veya çok bulunabilir. Müşterinin gerçek ihtiyaçlarını belirleme ve doğru çözümler önerme noktasında eşsiz bir hizmet veriyoruz. Mesela reaktif güç için detuned kompanzasyon panosu; akım harmoniği için AHF; gerilim harmoniği için gerilim harmoniği filtresi, supraharmonikler için rezonans filtresi öneriyoruz. Üreticilerimizi bilinçlendirip, sorunları çözebilmeleri için tesislerin temel altyapı eksikliklerini gidermeleri gerektiğini belirtiyoruz. Tesislerin doğru donanımları ve elektriksel bileşenleri kullanmalarını sağlayıp, hatalı yatırımlara engel oluyoruz.

KÖK SORUNU BULUYORUZ

Güç kalitesi sorunu nasıl anlaşılır?

Elektriksel sorunlar nedeniyle makinalar hatalı çalışıp, hatalı üretim yapabilir. Gerilimin karakterindeki anormal değişimler kısa süreli dahi olsa üretimi etkileyebilir. Bazen farklı üreticilerden alınan farklı ekipmanların hepsi tek tek düzgün çalışsa bile aynı anda çalıştırıldıkları zaman birbirlerini etkileyip, arıza ve duruşlar yaşatabiliyorlar. Güç kalitesi sorunları 7 başlıktan oluşur ve her bir sorun için reçete farklıdır. Biz bu noktada devreye girerek, kök sorununa uygun çözümler üretiyoruz.

KOMPANZASYON TASARIM HATALARI

En sık rastlanan sorun hangisi?

Kompanzasyon tasarım hataları, yanlış reaktör seçimi, reaktör ve kondansatörlerin yanlış eşleştirilmesi, çok sık görülen sorunlar. Sadece kompanzasyon tasarımını doğru yaparak, fabrikaya ait sorunları yüzde 80 giderebiliyoruz. Güç kalitesi sorunlarının temelinde, kompanzasyon panoları ve işletme topraklamasındaki yanlış tasarım ve uygulamalar yer alıyor.

YANGINLAR ENGELLENEBİLİR

Güç kalitesinin iyileşmesi yangın riskini azaltıyor mu?

Sanayi tesislerindeki yangınların çoğu kaza ve elektrik kontağından değil, tasarım ve montaj hatalarından kaynaklanıyor. Hatalı reaktör seçimleri, supraharmonik ve rezonanslar, hatalı tasarlanmış kompanzasyon panolarını patlatıp, yangına yol açabiliyor. Güç kalitesi çözümlerimizle riskleri en aza indiriyoruz.

170.000 HZ’Yİ ÖLÇEBİLİYORUZ

“Türkiye’nin temel enerji kaynak frekansı olan 50 Hz’nin üzerindeki frekanslara ‘harmonik’ adı verilir. Harmoniklerin frekansı yükseldikçe, tehlikeleri artar. Ülkemizde sıklıkla 50 ila 2.500 Hz arasındaki harmonikler ölçülebiliyor. Wömner olarak; ciddi arızaların kaynağı, çok tehlikeli 170.000 Hz’ye kadar olan supraharmonikleri tam olarak ölçebilen analizörlere sahip ender firmalardan biriyiz.

YERLİ HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ

“Yerli harmonik filtre reaktörü (HFR) üretiyor olmamız, Türkiye için çok önemli. HFR, kompanzasyon panolarındaki en kritik eleman olduğu için doğru seçilmek zorunda. Her fabrikanın, her tesisin ihtiyaç duyduğu HFR farklı. Bu nedenle özel ölçümler yaparak ihtiyaç duyulan HFR’yi belirleyip, tasarımını yapıyor ve bu tasarıma uygun olarak da ülkemizde üretiyoruz.”

GÜÇ KALİTESİ REGÜLATÖRÜ

“Hedefimiz yerli güç kalitesi regülatörü üretmek. 2022 yılı içinde prototip çalışmalarımızı tamamlayacağız. Regülatörün sadece reaktif güçle beraber distorsiyon gücüne karşı da çalışabilmesi için Ar-Ge yapıyoruz. Böylece bu alandaki ithalatın önünü kesmek istiyoruz.”

AZERBAYCAN’A KOMPANZASYON

“Azerbaycan’a 8.1 MVAr 1100V kompanzasyon ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu projenin kondansatör, reaktör, kontrol ve pano üretimlerini ülkemizde yapıyoruz.”

ŞEBEKE KİRLİLİK ANALİZİ

“Şebeke kirliliği analizleri yapıyoruz. Aynı merkezden beslenen fabrikaların oluşturduğu kirliliğin tüm tesislere eşit yansıması ile şebeke kirliliği oluşuyor. Böylece az veya hiç kirlilik oluşturmayan fabrikalar, daha çok kirlilik oluşturan fabrikalara göre dezavantajlı duruma düşüyor. Şebeke kirlilikleri, yanlış tasarımlar ve ürünlerden de kaynaklanabiliyor.”