ITO Ticaret logo
 • EURO5,50
  % -0,45
 • DOLAR4,70
  % -0,01
 • ALTIN197,15
  % -0,16

Girişimciye 5 koldan destek

Ekonomi Bakanlığı, girişimcilere üretim ve istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla yatırım teşvikleri sağlıyor. Yatırım büyüklüğüne göre değişen bu teşvikler; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi gibi kalemlerden oluşuyor.

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2017 Çarşamba
AA + -

HABER: MÜGE BİBER

Ekonomi Bakanlığı, girişimciler için farklı fırsatlar sunuyor. Yatırım teşvikleri de bunlardan biri. Bu şekilde üretimin ve istihdamın artırılması, yerel kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. Yatırım teşvikleri beş ana kalemden oluşuyor:

 • Genel teşvik 
 • Bölgesel teşvik
 • Öncelikli yatırım konuları 
 • Büyük ölçekli yatırımlar
 • Stratejik yatırımlar

MUAFİYET-İNDİRİM

Girişimciler, yapacakları yatırımlara göre çeşitli muafiyet ve desteklere ulaşıyor. Ekonomi Bakanlığı uzmanları, İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen Dış Ticaret Semineri’nde bu destekleri anlattı. Verilen bilgiye göre destek unsurları başlıca şu kalemlerden oluşuyor:

 • KDV istisnası: Yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisi ödenmiyor.
 • Gümrük vergisi muafiyeti: Yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat gümrük vergisinden muaf tutuluyor.
 • Vergi indirimi: Gelir veya kurumlar vergisi, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanıyor.
 • Faiz desteği: Yatırım teşvik belgesinde (YTB) kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı karşılanıyor.
 • Yatırım yeri tahsisi: YTB düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığı’nın esaslarına göre yatırım yeri tahsis edilebiliyor. 
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği: YTB’li yatırımla sağlanan ilave istihdam için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanıyor.
 • Sigorta primi desteği: 6. bölgede YTB’li yatırımla sağlanan ilave istihdam için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanıyor.
 • Gelir vergisi stopajı desteği: 6. bölgede YTB kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmı terkin ediliyor.
 • KDV iadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamındaki bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade ediliyor.

ASGARİ YATIRIM TUTARI

Genel teşvik sisteminde asgari yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 3.,
4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL. Büyük ölçekli yatırımlarda ise asgari sabit yatırım tutarı konusuna göre değişiyor; asgari tutar 50 milyon TL. Stratejik yatırımlarda da asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL. Bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımlarda asgari 500 bin TL yatırım gerekiyor. Teşvikler her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı hesaplanıyor.

İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaşıyor. Gelişmişlik farkı ve ihtiyaç durumuna göre 6 bölge belirlendi. 

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA DA AVANTAJ VAR

Öncelikli yatırımlara da çok sayıda destek sağlanıyor. Tüm bölgelerde yapılacak öncelikli yatırımlarda KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti mevcut. Vergi indiriminde yatırıma katkı oranı yüzde 40, vergi indirimi yüzde 80 olarak uygulanıyor. 7 yıl boyunca ‘sigorta primi işveren hissesi desteği’ verilirken, faiz desteği, iç kredide 5 puan, döviz ve dövize endeksli kredide ise 2 puan olarak uygulanıyor.

Bölgesel teşviklerde öncelikli yatırım konuları çok sayıda sektörü ilgilendiriyor. İşte bu alanlar:

 • Madencilik ve maden arama yatırımları 
 • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 
 • Kültür, turizm, termal alanlarında konaklama yatırımları 
 • Kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları
 • Asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları 
 • Savunma alanındaki yatırımlar 
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar 
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde yatırımlar (asgari 300 milyon TL) ve motor yatırımları (asgari 75 milyon TL) ile motor aksamları aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar (asgari 20 milyon TL)
 • Maden Kanunu’nun 2. madde-sinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları
 • Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları (asgari 50 milyon TL tutarındakiler) 
 • Tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç) 
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar 
 • Türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği Ar-Ge projeleri neticesinde elde edilen ürünlere yönelik yatırımlar

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar için sağlanan bu destek için kriterler şöyle sıralanıyor:

 • Asgari sabit yatırım 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olmalı.
 • Yurt içi toplam üretim kapasitesi ithalattan az olmalı. 
 • Katma değer asgari yüzde 40 olmalı.
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarı 50 milyon ABD dolarının üzerinde olmalı.