ITO Ticaret logo
  • EURO5,61
    % 0,17
  • DOLAR4,79
    % -0,29
  • ALTIN189,71
    % 0,69

Yatırımda ‘öncelikli’ sektörler belirlendi

2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili genelge yayımlandı. Yatırım programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, ulaştırma, sulama, içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına öncelik verilecek.

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 10 Ekim 2017 Salı
AA + -

2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili genelge, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan Elvan, makroekonomik istikrarın korunması, üretimin artırılması ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için 2018-2020 döneminde büyümeyi hızlandırarak istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Elvan, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumanın, yurtiçi tasarrufları artırmanın, cari işlemler açığını azaltmanın, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmenin, böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikleri olduğunu bildirdi.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ

Elvan, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektörün katılımını sağlayan kamu-özel işbirliği uygulamalarında edinilen tecrübelerin de dikkate alınarak yaygınlaştırılacağını vurguladı. Elvan, şunları söyledi: “2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 10. Kalkınma Planı’ndaki temel politikalar, Öncelikli Dönüşüm Programları, hükümet programındaki politika ve projeler, 2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan’da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak. Ayrıca Orta Vadeli Program ve Mali Plan ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacak. Yatırım Programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, ulaştırma, sulama, içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına; bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ile son dönemde yine hükümetimiz tarafından cazibe merkezi olarak belirlenen bölgelerdeki yatırımlara öncelik verilecek.”

YENİ PROJELERDE DAHA SEÇİCİYİZ
Elvan, proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılmak kaydıyla ekonomik büyümeye ve sosyal gelişmeye katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verileceğini bildirdi.

KALKINMA POTANSİYELİNİ DESTEKLEYİCİ

Bakan Lütfi Elvan, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların hedeflenen büyümeye ve istihdam artışına azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının esas olacağını vurguladı. Elvan, kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceğini ifade etti.

EKONOMİK VE SOSYAL FAYDAYA DÖNÜŞECEK

Kamu kesimi yatırımlarının bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınmaya devam edileceğini belirten Bakan Elvan, kamu yatırım önceliklerinin özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirleneceğini, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verileceğini kaydetti.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirileceğine işaret eden Elvan, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterileceğini bildirdi.

ACİL İHTİYAÇLARA ÖNEM VERİLECEK

Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verileceğini belirten Bakan Elvan, “Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek” dedi.

REHBERİ DİKKATE ALIN

Bakan Lütfi Elvan kuruluşların, 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlarla 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla yatırım tekliflerindeki proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığına göndermelerini istedi.