ITO Ticaret logo

Değer artışında yüzde 50 sınırı

Takdir komisyonlarınca 2018 için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerindeki artış, 2017 için uygulanan değerlerin yüzde 50’sini aşamayacak. Takip eden 2019, 2020 ve 2021’de de bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma
AA + -

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddenin uygulanmasına açıklık getirildi. Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017’de 2018 için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018’de bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.

2019, 2020 VE 2021

Takip eden 2019, 2020 ve 2021’de Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak. Emlak, vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de yeni düzenlemede belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanacak. 

Takdir komisyonlarınca bu sene 2018 için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, belediyeler tarafından bu yıl uygulanan birim değerlerle karşılaştırılacak. Gelecek yıl için takdir edilen birim değerler, bu yıl uygulanan değerlerin yüzde 50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018’e ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, söz konusu değerlerin yüzde 50 fazlası esas alınacak.
İlgili belediyelerce bu çerçevede emlak vergi değeri hesaplanacak.

Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2017’ye ait birim değerin bulunmaması halinde bu arsa ve araziler için 2018’e ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacak.