ITO Ticaret logo

Madenlere uluslararası standart geliyor

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun CRIRSCO üyeliğiyle beraber maden sahalarımızda yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisi, artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacak.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2018 Çarşamba
AA + -

Türkiye’de Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu (CRIRSCO) üyeliğiyle birlikte artık madenlerde yeni bir döneme girildi. CRIRSCO üyeliğiyle beraber, maden sahalarında yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisi, artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacak.

13’ÜNCÜ ÜYE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; UMREK’in, CRIRSCO’nun Avrasya’daki ilk, dünyadaki 13’üncü üyesi olduğunu hatırlattı. Albayrak, “UMREK kodu finans kuruluşları, sektörün tüm paydaşları ve kamu için ortak ve yegane piyasa raporlama standardı olacak. Raporlarda uluslararası güvenin sağlanması ve korunmasını da teminat altına alacağız. Daha önce Türkiye’de hazırlanan raporlar, uluslararası geçerliliği olmadığı için finans kuruluşları tarafından kabul edilmiyordu. Madenciler finansman için yurtdışından raporlama kuruluşlarına kaynak ayırıyordu. Artık firmalarımız yurtdışındaki yetkin kişilere para ödeyerek bu hizmeti almak zorunda kalmayacak. Raporları artık bağımsız, yetkin kişiler hazırlayacak, UMREK sertifikalandıracak. Finansman kurumları da kredilerinde bu raporları dikkate alacak” dedi.

‘YETKİN KİŞİ’

Albayrak, “Böylece çok önemli, eğitimli iş gücü istihdamı sağlayacağız.
Bunun için UMREK ile birlikte Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği’nin (YERMAM) de kuruluşunu tamamladık. Yetkin kişi sertifikası YERMAM tarafından önerilecek, sertifikayı UMREK verecek. Çok sayıda farklı mühendislik disiplinine de büyük bir iş alanı sağlayacağız” dedi.

Albayrak, UMREK ile yatırımcının risklerini azalttıklarını ve veri kolaylığı sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Yatırımcı uluslararası standartlarda daha açık, daha şeffaf ve daha güvenilir bilgiye erişim imkanı yakalayacak, istediği bilgiye her an ulaşabilecek. Yatırımcı gelecek hangi veriye ihtiyacı varsa alacak, değerlendirecek ve kararını verecek.” 

DEVASA BİR POTANSİYEL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, madencilik sektörünün hammaddede bir çarpansa, yarı mamulde sekiz, tam mamule döndüğünde 24 çarpana kadar çıkabilecek katma değer üreten bir sektör olduğunu anlattı. Albayrak, “Gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 7’ler düzeyinde. Türkiye’de bu oran yüzde 1. Burada devasa bir potansiyel var” dedi.

ÖNEMLİ OLAN REZERVLERİ İŞLEMEK

Bakan Albayrak, maden rezervinde Türkiye’nin dünyanın hatırı sayılır ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, “Önemli olan rezervleri işleyerek değere dönüştürecek sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak. Maden ithalatımız 11 milyar dolar civarında. Artık hammadde üretip satan değil, ileri teknolojiyle dünya pazarlarına katma değerli yüksek ürünler sunan bir ülke konumuna gelmek durumundayız” diye konuştu.