Sağlıkta çözüm birlikte üretilecek

İTO Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi; MÜSİAD, TÜMSİAD ve ASKON’un sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. İTO’daki toplantıda, özel sağlık kuruluşlarının fark ücreti almadığı branşlardaki maliyet sıkıntıları, tıbbi cihaz ve ilaç alımlarında yerli ürünün desteklenmesi ele alındı. Ortak toplantılar, önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba
AA + -

HABER: ŞEREF KILIÇLI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi, MÜSİAD, TÜMSİAD ve ASKON’un sağlık sektöründen temsilciler, 2 Ağustos’ta ortak toplantı düzenledi. İTO’da gerçekleştirilen toplantının başkanlığını; Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Mustafa Cantürk, İTO Meclis Başkan Yardımcısı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Meclis Üyesi Veysi Cengiz Balçık ile MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can birlikte yürüttü. Toplantının ana gündem maddeleri, özel sağlık kuruluşlarının fark ücreti almadığı branşlarda yaşanılan maliyet sıkıntıları, tıbbi cihaz ve ilaç alımlarında yerli ürünün desteklenmesi, bu konuda karşılaşılan problemler oldu.

Mevcut düzenlemeye göre, özel sağlık kurumlarının; acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri (yeşil alan muayenesi hariç), yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavi hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomiler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler (istisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç), koklear implant yerleştirilmesi işlemi ve kanser cerrahisi branşlarında fark ücreti almadığı belirtildi; yaşanılan mali problemler gündeme getirildi. Diyaliz merkezi işletmecileri, diyaliz dışında başka bir gelirleri olmadığından, kurlarda ve enflasyona bağlı kalemlerde yaşanan olağan dışı artışlardan dolayı peş peşe iflaslarla karşılaştıklarını, son yıllarda sektörde bulunan 410 merkezden 98’inin kapandığını, sürecin böyle devam etmesi halinde iflasların devam edeceğini, diyaliz merkezlerinin mali olarak zor durumda olduklarını ifade ettiler.

DÜZENLEME TALEBİ

Sağlık hizmet sunucularının, vatandaştan fark ücreti alınamayan branşlar için fiyatların her yıl enflasyon oranında artırılmasıyla ilgili yasal düzenleme taleplerinin olduğu da gündeme getirildi. Örnek olarak da rehabilitasyon merkezlerine uygulanan ve kanunla güvence altına alınmış bir düzenlemenin ve yine ithal ilaçla ilgili bir koruyucu düzenlemenin olduğu ifade edildi. Sağlık hizmeti sunucuları, her yıl verilen hizmetin maliyetinin arttığını ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından güncellemelerin yapılmadığını, bunun da tüm sağlık hizmet sunucularını zor durumda bıraktığını söyledi.

YERLİ CİHAZ VURGUSU

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, tıbbi cihaz ve ilaç alımlarında yerli ürünün desteklenmesi oldu. İTO Meclis Başkan Yardımcısı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Meclis Üyesi Veysi Cengiz Balçık, sektörün ithalat, ihracat ve istihdam durumu konusunda şu bilgiyi verdi: “En son resmi rakamlara göre, ilaç sanayi ithalatı 4.8 milyar dolar, ihracatı 910 milyon dolar, cirosu ise 25 milyar lira. Tıbbi cihazın ithalatı 2.1 milyar dolar, ihracatı 466 milyon dolar. Cirosu ise 9.3 milyar lira. Kozmetikte 1.2 milyar dolar ithalat, 762 milyon ihracat var. Cirosu ise 9.4 milyar lira. İstihdam rakamlarına baktığımızda, tıbbi cihazda 23 bin kişi, ilaçta 33 bin kişi, kozmetikte 25 bin kişi istihdam ediliyor.”

Sektör temsilcileri tıbbi cihazların üretimi ve teknoloji transferi konusunda çalışmaların artırılması gerekliliğine dikkat çekerek, bu alanın Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine önemli katkı sunabileceğini vurguladı. Şehir hastanelerinde tıbbi cihazlar konusundaki yerlilik şartının denetlenmesi ile ilgili talepler de toplantıda gündeme geldi.

Öte yandan İTO Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Mustafa Cantürk, İTO Meclis Başkan Yardımcısı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Meclis Üyesi Veysi Cengiz Balçık ile MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can, ortak istişare toplantılarının süreklilik kazanacağını, ortak çözüm arayışları ve işbirliklerinin devam edeceğini belirtti. Toplantıda, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasını önlemek amacıyla tüm sektör temsilcilerinin katılacağı bir imza kampanyasının düzenlenmesi, gerekirse ortak basın çalışmasının yapılması kararı da alındı.

SAĞLIK TURİZMİNDE POTANSİYEL YÜKSEK

Sağlık turizmi ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli de ortak toplantıda gündeme getirilen konular arasında yer aldı. Sağlık turizminin beraberinde birçok sektörü canlandırdığına dikkat çekilerek her branşa ayrı tanıtım kampanyası yapılması gerektiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kurulacak olmasının önemli bir proje olduğunu belirten katılımcılar, şirketin yönetiminde sektör temsilcilerinin de bulunması gerektiğini söyledi.