Teşvikte mikro cerrahi dönemi

İhracat gelirine doping olacak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yayımlandı. Yüksek teknoloji yatırımı yapacaklara özel teşvik mekanizması için, ilgili mevzuat adeta mikro cerahhi yöntemiyle taranarak, kelime kelime değişiklik yapıldı. Böylece 30 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi
AA + -

HABER: ADEM ORHUN

Ekonominin ve sektörlerin gelişimi için yol haritası olacak 11. Kalkınma Planı’nda yer alan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP), Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi sayesinde 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı ve ‘uçtan uca yerlileşme’ olarak da bilinen programın omurgası, teşvik ve desteklerin etkin kullanılmasına dayanıyor. Bu hedef dahilinde de öncelikli alanların önünü açacak şekilde teşvik ve destek mevzuatında değişiklikler yapıldı.

ÖNCELİKLER

Bunların en dikkat çekeni ise 6. Bölge için (Doğu Anadolu’daki iller) sağlanacak destekler grubuna ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ (TOSHP) kapsamındaki yatırımların da dahil edilmesi. Yani öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve TOSHP kapsamındaki yatırımlar İstanbul gibi Batı şehirlerinde dahi yapılsa avantajlı teşvik ve desteklerden faydalanabilecek. Bir anlamda ‘köy öncelikli yatırım (KÖY)’ yanında ‘teknoloji öncelikli yatırım (TÖY)’ için gerekli önemli adımlar atılmış oldu.

MEVZUATA RÖTUŞ

TOSHP’ın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkanlarla üretilmesi. Bu amaç doğrultusunda yapılan teşvik ve destek düzenlemeleri ‘etken madde’ olarak kullanılacak. 2012 tarihli Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile 2016 tarihli Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararlarda bu yönde değişiklikler yapıldı.

BÜYÜKLÜK ŞART DEĞİL

Yatırım teşvikleri konusunda geçtiğimiz yıllarda çizilen dört ayaklı sistemde en belirgin değişiklik ‘büyük ölçekli yatırım’ ibaresinin ilgili metinlerden çıkarılması oldu. Artık genel, bölgesel ve stratejik yatırım teşvik uygulamalarının yanında teknoloji odaklı (TOSHP) yatırımlar yer alıyor. 

50 MİLYON TL

Üstelik daha önceki metinlerde yer alan ‘Büyük Ölçekli’ ibaresinin kaldırılmasıyla, bunun için istenen asgari 100 milyon ABD Doları tutarındaki yatırım şartı da kalkmış oldu. Yeni karar kapsamında asgari sabit yatırım tutarının, öncelik listesinde yer alan ürünlerin imaline yönelik ve TOSHP kapsamında 50 milyon TL olması yeterli olacak. 

ÜRÜN LİSTELERİ YAKINDA AÇIKLANIYOR 

400 ürün grubu belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, öncelikli sektörlerden ürün listeleri ilan edecek. Bu listelere ilişkin yatırımcılara çağrı yapacak. İlk uygulama, pilot sektör seçilen makina ile başlayacak.

ÖNCELİKLİ 8 SEKTÖR

 •  Makina
 • Bilgisayar
 • Elektronik
 • Optik
 • Elektrikli teçhizat
 • Eczacılık
 • Kimya 
 • Ulaşım araçları

SÜREÇ TEK PENCEREDEN YÖNETİLECEK

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda Ar-Ge, yatırım ve üretim teşvikleri tek pencereden yönetilecek. 
 • TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Ar-Ge destekleri ile Yatırım Teşvikleri uçtan uca tanımlanacak. 
 • Ürünün fikir aşamasından pazara çıkışına kadar desteklendiği; Ar-Ge’den yatırıma, üretimden pazarlamaya kadar takip edildiği bir süreç işletilecek. 
 • Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB’in de katkılarıyla ana kriteri ‘katma değer’ olan bir değerlendirme süreci yürütülecek. 

KOSGEB VE TÜBİTAK’DAN DOĞRUDAN DESTEK

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen yeni fıkra ile KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri de teknoloji odaklı yatırımlara açılacak. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki yatırımlar bu kurumlarca doğrudan desteklenebilecek. Bu desteklerden yararlanılarak yapılan yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilecek. 

CARİ DENGE HEDEFİ:

Teknoloji öncülüğünde büyüme hedefi doğrultusunda, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini, yerli katma değerin artmasını sağlamak.