Veri sorumluları VERBİS ile kayıt altında

Dijital dönüşüm sürecinde kişisel verilerin korunması da önemli. İlgili kanunu 2016’da yürürlüğe koyan Türkiye, VERBİS ile gerekli kriterleri taşıyan veri sorumlularını da kayıt altına almaya başladı.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi
AA + -

HABER: ŞEREF KILIÇLI
 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte işletmelerin gündeminde yer almaya başladı. VERBİS’e kayıtta ilk etaptakiler için son tarih, yani çalışan sayısı 50’den veya mali bilançosu 25 milyon liradan çok veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumluları için 30 Eylül’dü.
 
İKİNCİ ETAP 31 MART’TA
 
Sisteme kayıtta diğer son tarih; çalışan sayısı 50’den ve mali bilançosu 25 milyon liradan az, ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri olan veri sorumluları için 31 Mart 2021 olarak belirlendi. Kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları da yine aynı tarihe kadar sisteme kaydolma yükümlülüğünü taşıyor.
 
Üyelerine dijital ekonomi konusundaki mevzuat yeniliklerini de aktaran İstanbul Ticaret Odası, VERBİS Bilgilendirme Webinarı gerçekleştirdi. Kurumun youtube kanalından canlı olarak yayınlanan webinarın açılış konuşmasını, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman yaptı.
 
ÖZEL VE KAMU KURULUŞLARI
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun özel ve kamu kuruluşlarına getirdiği yükümlülükler hakkında iş dünyasının bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken İbrahim Doğan Salman, şöyle konuştu: “Kanunun 16’ncı maddesi gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmak zorunda.”
 
İKİ TÜRLÜ KAYIT
 
Toplantıda sunum yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli, veri sorumlusu kavramı, kişisel verilerin işlenme şartları ile VERBİS konularında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
 
Veri sorumlusunun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiler olduğunu belirten Erbilli, “Veri sorumluları sicili hakkında yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Kısa adıyla VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, sicile başvuru ve ilgili işlemlerde kullanılan, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemidir. VERBİS’e kurumun web sayfası üzerinden veya e-devlet üzerinden girilebiliyor” dedi. W
 
Mustafa Erbilli, VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık halinde KVKK’nın 36 bin lira ila 1 milyon 800 bin lira arasında para cezası düzenleme yetkisinin bulunduğunu da kaydetti.
 
UYUMDA TEMEL İLKELER
 
Kanunun temel ilkelerine uyum için şunların yapılması gerekiyor:
 
* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 
* Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 
* Kişisel verilerin belirli açık ve meşru amaçlar için işlenmesi
 
* Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
 
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi
 
NELER YAPILACAK?
 
Özel ve kamu kuruluşlarının kanun kapsamında şu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor:
 
* Kişisel verileri koruma konusunda görevlendirme yapılması
 
* Çalışanlara eğitim verilmesi ve farkındalık oluşturma
 
* Kişisel veri işlenen tüm birimlerde veri analizi yapılması
 
* Kişisel veri işleme envanteri hazırlanması
 
* Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması
 
* Aydınlatma ve gerekliyse açık rıza metinlerinin hazırlanması
 
* Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 
* VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi