Tarımda ortak sorun vahşi sulama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin 7 bölgesinde iklim değişikliğinin etkilerini analiz etti. Yapılan analizde tüm bölgelerde en önemli ortak sorunun, vahşi sulama yöntemleri olduğu belirlendi. Bakanlık analizinde, sulamada modern sistemlerin yaygınlaştırılması ve iklime dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi önerildi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi
AA + -

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 7 bölgede durum analizi yaptığı ve çözüm önerilerini derlediği, ‘Bölgelere Göre Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri’ konulu bir çalışma gerçekleştirdi.
 
Çalışmada, tüm bölgelerde en önemli ortak sorunun, vahşi sulama yöntemleri olduğu belirlendi. Sulamada suyun, kontrolsüz ve ölçülmeden toprağa verilmesi ve bu nedenle aşırı su tüketimi vahşi sulama olarak tanımlanıyor.
 
YAPILMASI GEREKENLER
 
Çalışmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mevcut durumu analiz ederek, çözüm önerileri de sunuldu. Bakanlık, sulamada modern sistemlerin yaygınlaştırılmasının, iklim değişikliği olumsuzluğuna dayanıklı ürünler tercih edilmesinin ve rüzgar perdelerinin oluşturulmasının elzem olduğunu belirtti. Bölgesel olarak yapılan durum analiz çalışmasında, bütün bölgeler için sulama sistemlerine dikkat çekilerek, modern yöntemlerin yaygınlaştırılması, damla sulama ve yağmur suyu kullanımının artırılmasının önem taşıdığı kaydedildi.
 
ÖNERİ PAKETİ OLUŞTURULDU
 
Akdeniz Bölgesi’nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve beklenmeyen hava olayları nedeniyle oluşan afetlerle biyoçeşitliliğin azaldığı, verimde kayıplar yaşandığı belirlendi. Bu nedenle, bölgedeki üreticinin ürünlerini değerinde pazarlayabileceği etkin bir yapının kurulması, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde ülkesel ve il bazında üretim desenine göre tarımda iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulması, canlı rüzgar perdeleri kurulması, iklim dostu tarımsal destekleme modeli uygulanması, iklim değişikliği konusunda taşra personeline eğitimler verilmesi, anız yakılmalarının önüne geçilmesi ve hayvansal gübre yönetim sistemleri kurulmasının da aralarında olduğu öneriler paketi oluşturuldu.
 
TOPRAKSIZ TARIM
 
Çalışmada, Marmara Bölgesi’nde de makinalı tarımın yaygın olmasının mera ve otlakların daralmasına yol açtığı vurgulandı. Bölge için meyve bahçeleri tesislerinin artırılması, aşırı ve düzensiz otlatmanın engellenmesi, yağmur hasadı projelerinin desteklenmesi ve toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması da öneriler arasında yer aldı.
 
EGE BÖLGESİ’NDE YAPILACAKLAR
 
Analiz çalışmasında, Ege bölgesi için basınçlı sulama sistemlerinin artırılması, vahşi sulamanın önlenmesi, izinsiz kuyu açma faaliyetlerinin daha çok denetlenerek cezaların artırılmasının sağlanması önerildi. Yörede, ayrıca iklim şartlarına uygun kaba yem ekimi yapılması ve hayvancılık işletmelerinin bu işleme göre planlanması, su tasarrufu sağlayan sistemlerin yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiği belirlendi.
 
İÇ ANADOLU İÇİN ÖNERİ
 
İç Anadolu Bölgesi’nde artan kuraklık sebebiyle bitkisel üretim değerlerindeki gerilemenin hayvan yemi bulma sıkıntısına dönüştüğü tespit edilen çalışmada, bölge için iklim değişikliğine uygun ürün deseninin ve ekim nöbeti sistemlerinin belirlenerek uygulanması, canlı rüzgar perdeleri kurulması, kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanlarının artırılması, tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi, yeşil ve organik gübrelemenin yaygınlaştırılması ve iklim dostu tarımsal destekleme modeli oluşturulması önerildi.
 
DOĞU ANADOLU’DA ISLAH ÇALIŞMASI
 
Hava sıcaklığındaki dalgalanmalar nedeniyle verimde azalmaların yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise çayır mera ıslah çalışmalarına ödenek verilmesi önerildi. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi özelinde yapılan çalışmada, ürün deseni planlamasının kuraklığa yönelik yeniden düzenlenmesi, su isteği az alternatif ürünlere, hububata destek sağlanması, toprak işleme tekniklerinin güncellenmesi, işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması, tarımsal sigorta desteklerinin artırılması ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.
 
YAĞMUR HASADI
 
Karadeniz Bölgesi’nde, tarımda bir an önce vahşi sulamaya son verilip kapalı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtilen analiz çalışmasında, az su tüketen tarımsal üretime geçilmesi, ormanların ağaçlandırılıp arıcılığın desteklenmesi, rüzgar perdesi ve yağmur hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılarak kırsal kalkınma destekleri kapsamına alınması gerektiği belirtildi.
 
DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLER
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise hastalıklı ağaçlar nedeniyle kullanılan ilaç kullanım miktarının arttığı kaydedildi.
 
Bu sebeple, erken uyarı sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahına hız verilmesi ve çiftçilerin bu ürünlere yönlendirilmesi, rüzgar perdesi ve su hasadı gibi doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılması önerileri yapıldı.