ITO Ticaret logo
 • EURO5,01
  % 0,30
 • DOLAR4,07
  % 0,94
 • ALTIN175,26
  % -0,69

Bu enstitülerin benzeri yok

Lisansüstü eğitimde Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi, özellikle iki enstitüsüyle diğer akademik kurumlardan farklılaşıyor. Türkiye’nin tek Dış Ticaret Enstitüsü ve programlarıyla benzeri olmayan Finans Enstitüsü, lisansüstü eğitim alanlara iş dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyor.

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı
AA + -

İstanbul Ticaret Üniversitesi, lisans eğitiminde olduğu gibi lisansüstü eğitimde de programlarını iş dünyasının ihtiyaçları ve global gelişmeler ışığında şekillendiriyor. Lisansüstü eğitimde nitelikli akademik kadronun yanı sıra sektörlerden profesyoneller de derslere katılıyor ve deneyimlerini öğrencilere aktarıyor.

Güz dönemi lisansüstü başvurularını online olarak kabul etmeye başlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bünyesindeki iki enstitü, Türkiye’deki akademik eğitimde farklı bir yere konuyor. Dış Ticaret Enstitüsü, Türkiye’nin uluslararası ticaret alanındaki ilk ve tek enstitüsü olma özelliğini taşıyor. Finans Enstitüsü de programların içerikleriyle Türkiye’deki benzerlerinden farklılaşıyor.

BAŞARIYA DESTEK

Üniversite, sosyal sorumluluk projesi olarak lisansüstü öğrencilerine burslar da veriyor. Kariyer geliştirmeyi hedefleyen, lisans programlarından üstün başarıyla mezun olan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, İTO ve iştiraklerinin çalışanları ile üyeleri, kamu çalışanları ve Ar-Ge yapan şirketlerin çalışanları lisansüstü öğrenim bursundan faydalanabiliyor. Tüm bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara, kamu kurum ve meslek odaları çalışanlarına, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren kurum çalışanlarına, üstün başarılı öğrencilere, bu kategorilerde bulunmayan ancak indirimlerden faydalanabilen kurum ve kuruluşlar ile toplu başvurularda bulunacaklara uygulanacak indirimler ve oranlarına da İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin www.ticaret.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin nüvesini oluşturan lisansüstü akademik birim olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek dış ticaret enstitüsü de olan enstitü, akademik düzeyde lisansüstü programlar açmak/yürütmek, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, piyasaya yönelik sektörel bazda uygulamalar ve araştırmalar yapmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Enstitü; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra dış ticaretle ilgili ülke ve sektör araştırmaları yapma, dış ticaretin iktisadi, ticari, teknik, sosyo-kültürel, siyasal ve
hukuki yönlerini inceleme ve bu hususlarda raporlar üretme hedefine yönelik
olarak da çalışıyor.

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve Türk Eximbank gibi kuruluşlar ile Rektörlük nezdinde yapılan protokoller yoluyla sektörel işbirliklerine aktif olarak katılıyor. Enstitü bünyesinde 6 yüksek lisans ve 2 doktora programı yürütülüyor.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Uluslararası Ticaret Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
 • Uluslararası Ticaret İngilizce (Tezli ve Tezsiz)
 • Ticari Diplomasi Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
 • Ticari Diplomasi İngilizce (Tezli ve Tezsiz)
 • Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezli ve Tezsiz)
 • Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği (Tezli ve Tezsiz)

DOKTORA PROGRAMLARI

 • Uluslararası Ticaret 
 • Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku

FİNANS ENSTİTÜSÜ

Finans Enstitüsü, ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama örnekleri, akademik ve bilimsel etkinliklerle diploma ve sertifika programları sunuyor.

Enstitü, bu bağlamda Türkiye’deki benzerlerinden ayrışıyor. Enstitüdeki programlar; bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası, finans ana bilim dallarında teori ve uygulamaların farklı bileşimleri şeklinde dizayn edildi. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriği bu yaklaşımla hazırlandı.

Finans Enstitüsü; İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırdı. Enstitü bünyesinde 6 yüksek lisans ve 3 doktora programı var.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Uluslararası Bankacılık ve Finans (Tezli) 
 • Sigorta ve Risk Yönetimi (Tezli)
 • Sigortacılık (Tezsiz )
 • Uluslararası Finans İngilizce (Tezli ve Tezsiz) 
 • Sermaye Piyasası (Tezsiz) 
 • Bankacılık (Tezsiz)

DOKTORA PROGRAMLARI

 • Finansal Ekonomi 
 • Bankacılık 
 • Sigorta ve Risk Yönetimi