ITO Ticaret logo
  • EURO5,50
    % -0,45
  • DOLAR4,70
    % -0,01
  • ALTIN197,15
    % -0,16

Ticaret Teknoloji Transfer Ofisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, yeni teknoloji ve fikirlere kapı açmak için İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle Teknoloji Transfer Ofisi’ni (TTO) faaliyete geçirdi. Ticaret TTO, iş dünyası-üniversite işbirliği konusunda diğer üniversitelere örnek oluşturacak çalışmalar yürütüyor.

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 13 Eylül 2017 Çarşamba
AA + -

Bilgi ve teknolojinin geliştirilip ticarileştirilmesine büyük önem veren İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Teknoloji Transfer Ofisi’ni (TTO) kurdu. Kalkınma Bakanlığı ve İSTKA desteğiyle faaliyetlerini yürüten Teknoloji Transfer Ofisi, akademisyenlere ve öğrencilere proje hazırlama, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi alanlarında destek sağlıyor. Ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimci adaylarına çalışma ortamı, melek yatırımcı desteği, danışmanlık hizmetleri de TTO’nun diğer faaliyetleri arasında.

5 FARKLI BİRİM

Ticaret TTO, hizmet alanlarına göre 5 farklı birim halinde yapılandı. Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi, TTO hizmetlerini araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtma görevini üstlendi. Bu kapsamda birim, araştırmacıları ulusal ve uluslararası hibe programları ve fon kaynakları hakkında bilgilendiriyor. Hibe programları, proje yönetimi, patent süreçleri ve girişimcilik gibi konularda eğitim, konferans ve seminerler gerçekleştiriyor. Birim dış paydaşların düzenlediği etkinliklere de katılıyor.

DOĞRU FON KAYNAKLARI

Proje Destek Birimi ise akademisyenleri ve firmaları doğru fon kaynaklarına yönlendirerek proje hazırlama, ortaklık oluşturma gibi çeşitli konularda destekliyor.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi de sanayideki ihtiyaçları çözmek için üniversitedeki bilgi ve deneyimin kullanılmasına ve stratejik işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla birim, üniversite akademisyenlerini ve sanayicileri bir araya getiren buluşma istasyonları organize ediyor. Sanayi odaklı ulusal ve uluslararası hibe programları/fon kaynakları ile ilgili akademisyenlere ve sanayicilere bilgilendirmelerde bulunuyor. Sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler ışığında sektörel ihtiyaç analizleri yapıyor ve akademik çalışmaların ihtiyaç duyulan sektörlere aktarılmasında çözümsel işbirlikleri oluşturuyor. Birim ayrıca firmaların TEYDEB proje başvurularına yönelik akademik işbirliğini de sağlıyor.

YATIRIMA ERİŞİMDE ARACI

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Birimi ise buluşların lisanslanması ve lisanslanan buluşların ticarileştirilerek ekonomik değere dönüşmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda birim, buluş-patent-faydalı model-endüstriyel tasarım konularında kavramsal ve eylemsel düzeyde bilgilendirmeler yapıyor, başvuranlar için bir yol haritası oluşturuyor. Buluşun tescil edilebilirliğini ve tescil kapsamını belirliyor. Birim, buluş sahiplerine ulusal ve uluslararası patent ön araştırması, başvurusu ve yazımı süreçlerinde danışmanlık hizmetleri de sunuyor.

Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi, girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını, girişimci sayısının artırılmasını ve şirketlerin sürdürülebilirliklerini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda girişimci ve girişimci adaylarına hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama gibi konularda bilgilendirmeler yapıyor. Ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimci ve girişimci adaylarına çeşitli hizmetler sunuyor. Girişimcilere fon sağlayabilecek destek programlarına yönelik proje desteği veriyor. Girişimci adaylarının melek yatırımcıya erişimlerinde de aracılık ediyor.

BULUŞMA İSTASYONLARI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite ve sanayi arasında işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyor. Bu bağlamda yazılım ve otomasyon sistemleri, telekomünikasyon, iklimlendirme, makine tasarım ve üretimine yönelik farklı sektörlerden sanayicilerle üniversite akademisyenlerinin bir araya geldiği buluşma istasyonları toplantıları organize ediyor. Bu toplantılarda aynı sektörden firmalarla sektörün ihtiyaç ve sorunlarına yönelik bilimsel çalışmalar yürüten akademisyenler buluşuyor. Toplantılarda sektörün sorun ve ihtiyaçları analiz ediliyor, geliştirilebilecek projeler ve olası işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunuluyor. Teknoloji Transfer Ofisi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte farklı sektörlerden temsilciler ile üniversite akademisyenlerini bir araya getiren üç toplantı düzenlendi.

GİRİŞİMCİ ADAYLARIYLA İLK MÜLAKAT

Ticaret TTO’nun ön kuluçka ve kuluçka merkezine başvurular alındı. Girişimci ve girişimci adayları ile ilk grup mülakatları tamamlandı. Değerlendirmeyi beş kişilik akademisyen ve girişimcilerden oluşan kuluçka kurulu yaptı. Adaylar 5’er dakikalık sunumlar gerçekleştirdi. Kuluçka merkezinde girişimci ve girişimci adaylarına, mentorluk desteği, melek yatırımcılara erişim, eğitim ve danışmanlık desteği, çalışma alanı, İTO ve Türkiye’nin inovasyon merkezi ve teknoloji üssü Teknopark İstanbul ile işbirliği fırsatı sağlanıyor. Girişimciler ve girişimci adayları ayrıca ofis araçları, internet ve üniversitenin teknolojik altyapı ve laboratuvar imkanlarından faydalanabiliyor. 3D printer-3D tarayıcı prototipleme eğitimi ve kullanım olanağı buluyor. Kuluçka merkezinde lisanslı programlar ile animasyon film ve oyun geliştirme fırsatı sunuluyor.
Fon kaynağı sağlayabilecek destek programlarına başvuru için projelendirme, yer tahsisi ve altyapı desteği veriliyor.
Hukuki süreçler, mali yönetim, muhasebe ve finansman, iş geliştirme ve trend analizi, pazarlama ve markalaşma, girişimci koçluğu olmak üzere 5 temel konuda danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

NİYETİMİZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatör Vekili Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, “Ticaret TTO olarak farkındalık oluşturmayı, proje destekleri konusunda yardımcı olmayı ve üniversite-sanayi işbirliği için uygun ortamları hazırlamayı planlıyoruz. Fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında eğitimler düzenliyor ve şirketleşme ile girişimcilik alanlarında hizmetler sunuyoruz” dedi.

Üniversitedeki girişimci adaylarının sayısını artırmak için girişimci adaylara şirketleşme süreçlerinde melek yatırımcı desteği sunduklarını da vurgulayan Ekmekçi, “Özellikle sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmeleri için kuluçka ve ön kuluçka merkezlerimizde danışmanlık hizmetleri ve eğitimler veriyoruz. Araştırmamız sonucunda üretilen yeni fikirler ve teknolojilerin korunması için patent başvuru süreçlerinde destek sağlıyoruz. Patentlenen ürünlerin lisanslanması ve ticarileşebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.