ITO Ticaret logo
  • EURO5,61
    % 0,17
  • DOLAR4,79
    % -0,29
  • ALTIN189,71
    % 0,69

TİCARET yeniden yapılanıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına yeni bir yükseköğretim anlayışıyla başladı. Girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesini geliştirmeye devam eden üniversite, yükseköğretimde yeni trend olan ‘konu lideri üniversitesi’ olma yolunda da önemli adımlar atıyor.

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 09 Ekim 2017 Pazartesi
AA + -

Yeni eğitim-öğretim yılına 8 bin 596 öğrencisiyle adım atan İstanbul Ticaret Üniversitesi, ülke ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası trendleri dikkate alan yeni bir yükseköğretim anlayışını da hayata geçiriyor.
“Öğrenci dostu” üniversite, öğrencilere desteklerini artırırken,  yükseköğretimde yeni bir trend olan “konu lideri üniversite” olmak için de ciddi çalışmalar yürütüyor.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin yeni yükseköğretim anlayışını, Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren anlattı. Ekren, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere yönelik geliştirilecek projeleri şöyle sıraladı: “Global Experience Campus uygulamamızı güncelleştirecek ve paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. Öğrencilerimiz üniversitemizin sunduğu sertifika programlarından ikisini ücretsiz alabilecek. Böylece mezun olduktan sonra iş bulma imkanları artacak. İTO ile işbirliği içinde öğrencilerimize sunulan girişimci koçluğu projesi ülkemizin rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir proje. Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin uygun fikirleri; eğitim, danışmanlık ve finansman açısından da destekleniyor. İTO’nun kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, üniversitemizin faaliyete geçen Teknoloji Transfer Ofisi, bu amaca yönelik olarak öğrencilerimize hizmet sunuyor. YAPKO ve iktisadi işletme personelimizin ve öğrencilerimizin bilgi ve tecrübelerinin topluma ve iş dünyasına aktarılmasına aracılık ediyor. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak imkan ve kaynaklarımızın paydaşlar arasında kullanımı için ortak yapılar oluşturuyoruz. Son düzenlemeyle artık öğrencilerimizin uygulama ve araştırma merkezlerinde istihdam edilmesi mümkün olacak.”

DAHA FAZLA GİRİŞİMCİ

Rektör Prof. Dr. Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin benimsediği yeni eğitim-öğretim anlayışıyla yükseköğretimde farkını iyice belirginleştireceğini de vurguladı. “İş bulma alternatiflerini artırmak amacıyla yükseköğretimde yeni bir konsept olarak girişimci öğrenci yetiştirme kapasitemizi güçlendiriyoruz” diyen Prof. Dr. Ekren, şöyle devam etti: “Uygulama araştırma merkezlerimizde araştırma enstitüsü kurarak merkezleri tek bir çatı altında toplayacağız. Bölümlerimizi ve programlarımızı, üniversitemizin akreditasyon sürecini YÖK’ün kuralları ve standartları çerçevesinde yeniden yapılandırıyoruz. Üniversiteler sıralamasının belirlendiği göstergelerdeki konumumuzu iyileştirmek için yükseköğretim yaklaşımımızı güncelliyor, üniversitemizin kapasitesini ve performansını artıracak modeller üretiyoruz. Aday öğrencilerle lise düzeyinde oluşturduğumuz ilişkiyi yaygınlaştırıyor ve güçlendiriyoruz. Yükseköğretimde bir ilk olarak önce lisans, sonra da lisansüstü düzeyde ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturacağız.”

ŞİRKET ÜNİVERSİTESİ

Yeni eğitim yılında mesleki yeterlilik kurumlarıyla işbirliği yapacaklarını da vurgulayan Rektör Ekren, mesleki standartları belirleyen sınav ve belgelendirme işlemlerine başlayacak bilgi-beceri ölçme ve değerlendirme merkezi kuracaklarını açıkladı. Ekren, “Şirketlerin uyguladığı hizmet içi eğitim faaliyetlerini, ‘şirket üniversitesi’ konseptine dönüştüreceğiz. Hem iş dünyasına kaliteli personel kazandıracak hem de formel eğitimi bulunmayan çalışanların farklı bir sertifika ile yetkinliklerini belgelendireceğiz” diye konuştu. 

KONU LİDERLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Yeni yükseköğretim trendinin konu liderliği olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren, “Konu liderliği ön plana çıkacak; farklılaşma ve gelişmeler bu trende bağlı olacak. Bu durum üniversitelerin ilk aşamada bölgesel, daha sonra da küresel konum kazanmasında etkili olacak” dedi. Rektör Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin diğer yükseköğretim kurumlarında bulunmayan lisansüstü öğretim hizmeti sunan akademik birimlere sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uygulama ve araştırma merkezlerimizin etkinlik ve faaliyetlerini toplumla ve medyayla düzenli paylaşıyoruz. Bu üniversitemizin farklılaşabileceği bir başka alana da işaret ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi, isminde yer alan bu üç kavramı meczeden, alanında özel konuma sahip bir yükseköğretim kuruluşu. Kurucumuz olan 400 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odası’nın, üniversitemizin misyonunun ve ihtisaslaşma alanının, konu liderliğinin belirlenmesinde her zaman önemli katkıları oldu. Ülkemizin, kurumlarımızın ve şirketlerimizin stratejik hedeflere ulaşabilmesi için üniversitemizin kritik rol ve fonksiyonu bulunduğuna inanıyoruz. Bu rol ve fonksiyonu etkin şekilde yerine getirebilmek için yükseköğretim sektörüne yaklaşımımızı sürekli güncelliyoruz. Her sene bölüm ve programlarımızı ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz.
Bölüm politikalarımızı ülkemizin mevcut ve gelecek dönemde ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik belirliyoruz. Ülkemizin ulusal ve küresel konum kazanmasına, konumunun güçlenmesine, güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak beşeri sermaye ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atıyoruz. İnterdisipliner yaklaşımla lisansüstü programlar açmaya da öncelik veriyoruz.”

T20 PLATFORMU ÜYESİ DÜPA

Değişim ve dönüşümlerin doğru şekilde algılanması ve gerektiği gibi yönetilebilmesinin bireysel yetkinliğe, kurumsal kaliteye ve ulusal egemenliğe bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Nazım Ekren, şunları söyledi: “Uluslararası başarılı tecrübeler ve uygulamalar, bu süreçte üniversitelerin merkezinde olduğu, kamu otoritesi, iş dünyası, çalışanlar, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, ulusal kapasitenin artırılması ve performansın iyileştirilmesi platformları kurduklarını gösteriyor.
Bu amaçla karar alma ve uygulama süreçlerinde yer almak için Rektörlüğe bağlı Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) kuruldu. DÜPA, think-tank kuruluşudur ve T20 platformu üyesidir.”