ITO Ticaret logo

Adalette de tercih TİCARET

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin yeni tanıştığı arabuluculuk, uzlaştırmacılık ve ‘eğitimli bilirkişilik’ gibi yeni hukuk uygulamaları için eğitim verecek. Üniversite, söz konusu eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen sınırlı sayıdaki yükseköğretim kurumundan biri oldu.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 23 Kasım 2017 Perşembe
AA + -

Türkiye hukuk sisteminde iki yeni kavramla tanıştı. Arabuluculuk ve uzlaştırmacılık sistemde yerini alırken, bilirkişilikte de yeni yönetmeliğe göre sertifika alma zorunluluğu getirildi. Böylece arabuluculuk, uzlaştırmacılık ve bilirkişilik eğitimi verecek kurumlara da ihtiyaç doğdu. Hukuk Fakültesi, Türkiye’de hukuk eğitimi veren sayılı fakülteler arasında gösterilen, Sürekli Eğitim Merkezi ile sektörlere yönelik ihtiyaç odaklı eğitimlerle büyük rağbet gören İstanbul Ticaret Üniversitesi, daha önce vermeye hak kazandığı arabuluculuk ve uzlaştırmacılık eğitimlerinin yanı sıra bilirkişilik eğitimi vermeye de yetkilendirildi.

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

3 Ağustos 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği’yle, bilirkişilik yapacak kişilere ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ ve sertifika alma zorunluluğu getirildi. Bu eğitime, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler katılabiliyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara eğitimi tamamladıklarına dair ‘Katılım Belgesi’ veriliyor. Belge sahibi olan kişiler, bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabiliyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Bilirkişi Daire Başkanlığı’nca İstanbul ve Bursa’da ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ vermeye yetkilendirildi. Eğitim hakkında bilgi almak ya da başvurmak için http://bilirkisilik.ticaret.edu.tr/ sayfasından faydalanılabilir.

İSTANBUL VE BURSA

Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı eğitimi verecek kuruluşları da belirledi. Eğitim verme yetkisi alan 14 üniversite arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi de yer alıyor. CMK 6763 sayılı kanunun 34. maddesinde yapılan değişiklikle uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesine dair diğer hususlar Adalet Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikle düzenlendi.
Yönetmeliğe göre uzlaştırmacı olarak görev alacak kişiler sadece belirlenen eğitim kurumlarından eğitim almak zorunda. Eğitim verme yetkisi de 14 üniversiteyle sınırlandırıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul ve Bursa’da verilecek eğitimler için başvuruları http://uzlastirmaci.ticaret.edu.tr/ web adresinden kabul ediyor.

ARABULUCULUK

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin, arabuluculuk eğitimini düzenleyen 26. maddesinin 5. fıkrasında ‘Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar’ hükmü bulunuyor. Yenileme eğitimi, her arabulucunun sicile kayıt olduğu yıldan sonraki devam eden her yıl için alması gereken bir eğitim. Adalet Bakanlığı tarafından açılacak arabuluculuk sınavlarına yönelik eğitim düzenleyen ve katılımcıların sınavlarda başarılı olmasını sağlayarak dikkatleri üzerine çeken İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, şimdi de arabuluculuk yenileme eğitimi programını açtı.
7-8 Aralık 2017’de toplam sekiz saat verilecek eğitimlere katılmak isteyen arabulucu avukatlar http://hbo.ticaret.edu.tr web adresinden başvuru yapabiliyor.