ITO Ticaret logo

11. Kalkınma Programı’na akademik destek

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi, Kalkınma Bakanlığı’nın 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raportörlüğü’nü yürütüyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Yülek başkanlığında hazırlanan rapor, 11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Toplantısı’nda sunuldu.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba
AA + -

Kalkınma Bakanlığı, 2019-2023 dönemini kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor.
Bu kapsamda Ankara’da 11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Toplantıları yapılıyor. Bu toplantıların bir ayağı olan İmalat Sanayi Politikaları toplantısında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi tarafından, Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Yülek başkanlığında hazırlanan 11. Kalkınma Planı, İmalat Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu sunuldu.

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raportörlüğü görevini yürüten İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sanayi Politikaları Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Yülek, toplantıdaki sunumunda, rapordaki imalat sanayinin ülke ekonomilerindeki önemi, Türkiye imalat sanayinin toplam ekonomideki ağırlığı, imalat sanayi katma değeri üretiminin dünya sıralamasındaki yeri gibi konuları anlattı. Rapor; Prof. Dr. Yülek tarafından yapılan yayınlara paralel olarak yerlileştirme bazlı, ihracata dayalı yerli sınai kapasitenin oluşturulmasına yönelik politikaları içeriyor.

YEDİ AKADEMİSYEN

Türkiye’nin gelecekteki sanayi politikalarına yön verecek rapor, Prof. Dr. Yülek başta olmak üzere yedi akademisyen ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden mezun dört öğrenci tarafından hazırlandı. Raporun hazırlanmasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Elçin Aykaç Alp, Doç. Dr. Betül Gür, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Demir, Yrd. Doç. Dr. Mete Han Yağmur, Medipol Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nurullah Gür ve İstinye Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yağcı görev aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunları Yeliz Güner, Mehtap Biltaş, Ebru Güngör ve İzem Dikici de çalışmaya araştırmalarıyla destek verdiler.

DEVLETİN KALKINMADAKİ ROLÜ

11. Kalkınma Planı, İmalat Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda, imalat sanayi, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan temel unsurlardan biri olarak tanımlanıyor. Raporda imalat sanayinin kişi başına düşen milli gelirin belirlenmesindeki rolüne dikkat çekiliyor. Raporun giriş bölümünde, “Kişi başı imalat sanayi katma değeri açısından Türkiye dünyada 46. sırada yer alıyor. 2023 hedeflerine ulaşmak için ülkemizin sanayileşme sürecini hızlandırması ve verimliliğini artırması gereklili ği ortaya çıkıyor” görüşüne yer veriliyor.

Rapor, sanayileşmiş ülkelerde dahi devletlerin sanayi politikalarının geliştirilmesinde önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek şu tespitlerde bulunuyor: “Bu durum, ana akım iktisat öğretisinin yerini, devletlerin piyasada yapıcı rol de üstlenmesi gerektiği yaklaşımına bırakmasına yol açıyor.”

JAPONYA’NIN TEKNOLOJİDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ BU KİTAPTA

Sanayi politikalarının teorik ve uygulama yönleriyle kapsamlı olarak incelendiği ‘Industrial, Science, Technology and Innovation Policies in South Korea and Japan’ başlıklı kitap, 2017’de basıldı. Ortak yazarı olduğu bu kitapta İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sanayi Politikaları Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Yülek, Doğu Asya ülkelerinden Güney Kore ve Japonya’nın bilim, sanayi, teknoloji politikalarını tarihsel gelişimleri içerisinde karşılaştırmalı olarak derinlemesine inceliyor. Kitap ile Prof. Dr. Yülek, havacılık teçhizatları, raylı sistemler, sağlık makine ve cihazları ve elektronik sektörlerini derinlemesine inceleyerek sanayi ve genel olarak BTI politikaları alanına dair meselelere ışık tutuyor.