ITO Ticaret logo

Sosyologlara talep artıyor

Toplumlar geliştikçe, bu gelişime paralel olarak sosyologlara olan ihtiyaç da artıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümü de saha araştırmaları ve veri analizine dayalı eğitim ile yetkin sosyologlar yetiştiriyor.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 15 Mart 2018 Perşembe
AA + -

Sosyoloji, diğer adıyla toplum bilimi, insanın toplumla ilişkisini, toplumların yaşayışını ve bu yaşayışı düzenleyen yapıları ve kaideleri inceleyen bir bilim dalı. 19. yüzyıl boyunca, başta ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlar olmak üzere birçok alanda kendini gösteren dönüşümler neticesinde ortaya çıkan bu bilim dalı, bu dönüşümleri irdelemeyi amaçlıyor. Küreselleşen dünyada daha karmaşık hale gelen toplumsal olay ve olguların gözlemlenmesi, çözümlenmesi ve yeniden yorumlanması giderek daha çok önem kazanıyor.

ANALİTİK, SORGULAYICI

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyoloji Bölümü; yetkin kadrosuyla öğrencilerine, toplum ile ilgili teorik konular yanında, sosyolojinin temel ve güncel meseleleri çerçevesinde Türk toplumunun tarihten gelen özelliklerini ihmal etmeden ve özellikle uygulamaya yönelik çalışmalarıyla şekillenen bir eğitim veriyor. Analitik, sorgulayıcı ve disiplinler arası bir yaklaşım benimseyen bölüm, bir taraftan öğrencilerinin nitelikli birer sosyolog olarak gelişimlerine katkıda bulunurken, diğer taraftan çeşitli alan ve iş kollarına aktarılabilecek bilgi birikimi ve deneyim edinmelerini sağlıyor. Akıllı tahtalar ile donatılmış sınıflarda eğitim veren bölüm, bilgisayar laboratuvarlarından da yararlanıyor.

Sosyoloji Bölümü’nün müfredatında zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de bulunuyor. Zorunlu derslerde öğrencilerin temel sosyoloji eğitimlerini tamamlamaları, uygulamalı sosyolojinin çalışma alanları konusunda bilgi edinmeleri ve eleştirel bir bakış geliştirebilmeleri hedefleniyor. Öğrenciler saha araştırması yapmaya teşvik ediliyor. 2. sınıfta verilen Saha Araştırma Teknikleri ve 3. sınıfta verilen Sosyolojide Veri Analizi derslerinin içeriği özellikle uygulamaya yönelik. Müfredatta temel sosyoloji derslerinin yanı sıra, ayrıca felsefe grubu öğretmenliği formasyonu için gerekli olan psikoloji, felsefe ve mantık dersi bulunuyor. İsteyen öğrenciler ek olarak bu formasyon derslerini de alabiliyor.

İHTİYAÇ ARTIYOR

Sosyoloji Bölümü mezunları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ve akademik kariyer başta olmak üzere birçok iş olanağına sahip oluyor. Mezunlar, yabancı dillerini de geliştirerek, ulusal veya uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalışabiliyor. Özellikle pazar araştırmaları, yayıncılık ve iletişim sektörü, sosyoloji bölümü mezunlarına birçok seçenek sunuyor.
Devlet kurumlarındaki sosyolog kadrolarında da son yıllarda kayda değer bir artış gözlemleniyor. Belediyelerdeki kent planlama bölümleri, sosyologlar için önde gelen çalışma alanlarından biri haline gelmiş durumda.
Son dönemlerde sayıları hızla artan sivil toplum kuruluşları da sosyologların mezuniyet sonrası önemli tercihleri arasında yer alıyor.