ITO Ticaret logo

Yaşayarak öğreniyorlar

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü, geleceğin başarılı psikologlarını ‘uygulamalı eğitim’ ile yetiştiriyor. ‘Öğrenirken yaşa ve yaşarken öğren’ ilkesini benimseyen bölümde öğrenciler, eğitim süresince 3 zorunlu staja tabi tutuluyor.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 15 Mart 2018 Perşembe
AA + -

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğretim veren Psikoloji Bölümü, uygulamalı eğitimi ile ön plana çıkıyor. Temel amacı sağlam bir bilimsel altyapı sunmak olan bölüm, psikolojinin farklı alanlarını da tanıtarak öğrencilerin bu alanlardaki insan davranışına dair temel bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. Öğrenciler lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilimsel birikim ve etik ilkeleri içselleştirerek, mezuniyet sonrası psikoloji ile ilgili meslek dallarına uygulayabiliyor.

TOPLUMSAL DUYARLILIK

Bölümün en belirleyici özelliği ‘öğrenirken yaşa ve yaşarken öğren’ ilkesini benimsemesi. Programın ilk iki yılında teorik derslere ağırlık verilirken son iki yıl daha çok uygulamaya yönelik dersleri içeriyor. Psikoloji bilimindeki temel araştırma alanlarının yanı sıra ülkemizde görece yeni gelişmekte olan adli psikoloji, nöropsikoloji, sivil toplum kuruluşları, endüstri ve örgüt psikolojisi, tüketici psikolojisi alanlarında uygulamaya yönelik dersler sunuluyor. ‘Sivil Toplum ve Proje Geliştirme’ adlı derste sivil toplum alanındaki hızlı gelişimin ve toplumsal duyarlılık çalışmalarının önemi vurgulanıyor, öğrencilerin birer proje üretip hayata geçirmeleri bekleniyor.

3 ZORUNLU STAJ VAR

Müfredattaki uygulamaya yönelik bir de Zihinsel Engellilere Destek Derneği ile ortaklaşa yürütülen Gelişim Psikolojisinde Araştırmalar dersi var. Ders kapsamında öğrenciler ailelere Küçük Adımlar Eğitim Programı’nı uygulayarak uygulayıcı sertifikası sahibi oluyor.

Kamu ve özel kurumlarda zorunlu stajlarla öğrenciler, teorik bilgilerini iş yaşamı ile birleştirme olanağın da buluyor. Lisans eğitimi boyunca 3 zorunlu staj var. Stajlar Gelişim Psikolojisi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Uygulamalı/Klinik Psikoloji alanlarında yapılmak zorunda. Bu stajların hedefi öğrenciyi mezuniyet sonrasında iş bulma açısından güçlü kılmak ve öğrenciye mesleki deneyim kazandırmak.

ARAŞTIRMA LABORATUVARI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ortak kullanıma açık bir araştırma laboratuvarı da var. Öğrenciler laboratuvarda yürütülen araştırmalarda öğretim üyelerinin yanında yer alabiliyor. Müfredattaki ‘Bitirme Projeleri’ adlı ders de öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya teşvik ediyor. Öğrenciler bu ders kapsamında yaptıkları araştırmaları bildiri haline getirerek çeşitli kongrelerde sunuyor.