Kırsaldaki yapılaşmaya üniversite eli değecek

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü KODAKAP Projesi ile kırsal alanlarda özgün doku ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarını belirleyecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe
AA + -

HABER: SELAHATTİN NİZAM

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülen KODAKAP Projesi ile kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesinin amaçlandığını söyledi. Varank, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (KODAKAP) Projesi’nin Danışma Toplantısı’nda, projenin dört temel amacı bulunduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bunlardan birincisi, TÜBİTAK projesinde geliştirilen kırsal alan planlama modelinin pilot yerleşmelerde uygulanarak sonuçlarının test edilmesi ve uygulamaya aktarılması için önermeler yapılması. İkinci amaç, kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesi. Bir diğer amaç, mevzuatımızda da yer alan köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yol gösterilmesi ve nihai olarak, bu çalışmaların uygulamasına yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmalarının üretilmesi.”

MEVZUAT DÜZENLEMESİ LAZIM

Varank, Bakanlık olarak kırsal alanlardaki yaşam ve mekan kalitesinin yükseltilmesi ve kırsal alanların kentsel alanlarla beraber bütüncül planlanması için Çevre Düzeni Planı çalışmalarının katılımcı bir süreçle tamamlandığını dile getirdi. Varank, “Bu planlarla getirilen hükümler ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde, kırsal alanların sağlıklı gelişmesi ve doğal kaynakların korunması amaçlanıyor” dedi. Kırsal alanlar özelinde daha kapsamlı bir çalışma ve mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Fatma Varank, “Diğer kurumlarla beraber öncelikle ülkemizde kent ve kır tanımlarının yeniden ele alınması büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

YÖRESEL DOKU KORUNMALI

Varank, İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda, köylerin düzenli gelişmesi için Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenleme yapılması ve köy tasarım rehberleri hazırlanması hedeflerine yer verildiğini de hatırlattı.

TİCARET İLE PROTOKOL

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile 2017’de protokol imzalandığını ve KODAKAP’ın çalışmalarının başladığını anımsattı. Varank, TÜBİTAK tarafından desteklenen Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması-Bir Model Önerisi Projesi ile kırsal alan planlama modelinin farklı yerleşmelerde denenmesi ve köy tasarım rehberleri ile yapılaşma koşullarının belirlenmesi konularının bir araya getirildiğini belirtti.

7 PİLOT İLÇE

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen KODAKAP Projesi, dört aşamadan oluşuyor. Proje, geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi tarafından yürütülüp tamamlanan TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilen kırsal alan planlama modelinin pilot yerleşmelerde uygulanarak sonuçlarının test edilmesini, kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesini, köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yol gösterilmesi ve uygulamaya yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmalarının üretilmesini içeriyor. Proje kapsamında Kocaeli-Kartepe, Sivas-Gürün, Aydın-Söke, Hatay-Erzin, Şanlıurfa-Halfeti, Nevşehir-Acıgöl, Rize-Çamlıhemşin olmak üzere 7 pilot ilçe seçildi.

PROJENİN AŞAMALARI

  • KODAKAP 1. aşama çalışmaları kapsamında kırsal alan kavramı, güncel mevzuatta kırsalın yeri, köy tasarım rehberi gibi kırsal alan düzenlemeleri ve planlamasında yurtdışındaki örnek çalışmalar değerlendirildi. Projenin birinci aşaması tamamlandı.
  • KODAKAP 2. aşama çalışmaları kapsamında pilot illerden seçilen birer ilçede arazi kullanımı ve ekolojik açıdan duyarlılık haritalarının hazırlanması çalışmaları yapıldı. Bu analizler ışığında kırsal alan tipolojileri belirlendi. Projenin ikinci aşama çalışmaları da tamamlandı.
  • KODAKAP 3. aşama çalışmaları kapsamında kırsal alan tipolojilerine yönelik pilot yerleşimler, farklı idari örnekler oluşturacak şekilde seçildi. Kocaeli’nin Kartepe ve Maşukiye İlçesi, Sivas’ın Gürün İlçesi Karadoruk Köyü, Aydın’ın Söke İlçesi Güllübahçe yerleşimleri pilot yerleşimler oldu. Bu çerçevede seçilen her yerleşimde ‘mimari’ ve ‘planlama’ ölçeğinde iki farklı saha çalışması aşaması gerçekleştirildi. ‘Mimari’ çalışmalar kapsamında alanda doku analizi, mimari detay tespit çalışmaları ve hane halkı anketleri gerçekleştirildi. ‘Planlama’ çalışmaları kapsamında paydaş katılımı ön planda tutularak toplantılar düzenlendi. Projenin üçüncü aşama çalışmaları devam ediyor.