Lisansüstüne süre bitmeden 1500 başvuru

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına başvurular ağustos sonuna kadar devam edecek. Lisansüstü eğitimi veren vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer alan Ticaret’te lisansüstü için başvuranların sayısı bin 500’e ulaştı.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı
AA + -

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına başvurular ağustos sonuna kadar devam edecek. Lisansüstü eğitimi veren vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer alan Ticaret’te lisansüstü için başvuranların sayısı bin 500’e ulaştı.
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Finans Enstitüsü ve Dış Ticaret Enstitüsü, toplam 50 yüksek lisans ve 10 doktora programıyla, bu programlarda eğitim gören binlerce öğrencinin geleceğine ışık tutuyor. Üniversitenin burs ve çeşitli indirimler de sunan lisansüstü programlarının güz dönemi başvuruları ağustos sonuna kadar devam edecek. Büyük ilgi gören ve 2019-2020 güz dönemi için şu ana kadar bin 500’ü aşkın başvuru alan lisansüstü programların bazılarının Türkiye’de benzeri bulunmuyor.

UZAKTAN EĞİTİM VAR

Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2018-2019 Bahar Dönemi’nde uzaktan eğitime açıldı. Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı ise kamu politikalarının iktisadi etkileri, sanayi politikaları uygulamaları, gelişen teknoloji alanları, bu teknolojilerin ülke ya da şirketler açısından sağlayacağı getirilerin analitik incelenmesi ve strateji geliştirilmesi konularında kapsamlı bir eğitim sunacak şekilde dizayn edildi. Üniversitenin uzaktan eğitim imkanı sunan bir başka programı da Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı. Program, Sütlüce Yerleşkesi’nin yanı sıra Bursa Yerleşkesi’nde de veriliyor. Dileyenler programa uzaktan eğitim yöntemiyle katılabiliyor. Uzaktan eğitime açık bir başka yüksek lisans programı da İşletme. Bu üç programa başvuranlar derslere bulundukları yerlerden online olarak katılabiliyor.

KORUMA VE RESTORASYON

Üniversite bünyesinde dikkat çeken lisansüstü programları da bulunuyor. Üniversite, koruma ve restorasyon tezli yüksek lisans programını, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açtı. Program, öncelikle mimarlığın koruma ve restorasyon alanında uzmanlaşmaları için öğrencileri teşvik ederek, mesleki açıdan daha gelişmiş bir bakış açısı edinmelerini amaçlıyor.

SİGORTACILIK

Sigortacılık tezsiz yüksek lisans programı, Türkiye’nin tek Finans Enstitüsü bünyesindeki dikkat çeken programlardan biri. Program, ekonominin istikrarlı büyümesi için karşı karşıya kaldığı riskleri teminat altına alan sigorta sektörünün etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla sigortayı bilen, ulusal ve uluslararası sigortacılık uygulamalarına ve teorilerine hakim yönetici adaylarının yetiştirilmesi amacıyla hazırlandı. Program öğrencilerinin büyük kısmı sigorta sektörünün çalışanlarından oluşuyor. Bu özelliği nedeniyle program, sigorta sektöründe kapsamlı bir network oluşturmaya da yardımcı oluyor.

RİSK YÖNETİMİ

Sigorta ve Risk Yönetimi yüksek lisans programı, sigorta yaptıran kişi ve kurumlar ile sigorta şirketlerinin risklerini yönetebilecek yönetici adayları ve risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlandı. Program, diğer risk yönetimi yüksek lisans programlarından farklı olarak, Solvency II direktifinde yer alan (Piyasa, operasyonel ve teknik) riskleri de dikkate alınarak hazırlandı. İçeriğiyle Türkiye’de tek olan program, dünyadaki örnekleri arasında da ön sıralarda yer alıyor.

FİNANSAL PAZARLAMA

Finansal Hizmetler Pazarlaması tezsiz yüksek lisans programı ile finans sektöründe faaliyet gösteren başta bankalar olmak üzere sermaye piyasalarında aracılık hizmetleri sunan portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve diğer finansal kuruluşların nitelikli işgücü talebini karşılamayı ve mevcut finans sektörü çalışanlarının bilgi ve deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Programdaki öğrenciler, kapsamlı finans ve pazarlama teorik alt yapı kazanımının yanı sıra iş dünyasındaki uygulamalarda derinlemesine bilgi edinebilecek. Program içeriği sayesinde öğrenciler, finans ve pazarlama ile ilgili problemlere özgün ve gerçekçi bakış açısıyla çözüm üretebilme yeterliliği kazanabilecek.
 
YENİ BİR PROGRAM

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni bir doktora programı açıldı. Programdan mezun olacak öğrencilerin siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, siyasi tarih, Türkiye siyaseti ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetkin çalışma üretebilmeleri için teorik ve ampirik donanıma kavuşturulması amaçlanıyor. Dünyanın siyasal anlamda hızla değiştiği, devlet dışı aktörlerin ve uluslararası kurumların da etkinleştiği yeni tür siyasal örgütlenme biçimlerinin ortaya çıktığı bir dönemde söz konusu programla, siyasetin temel dönüşüm hatlarını kavramaya yardımcı olacak araştırmalar gerçekleştirilecek.