TİCARET’te projeler tek merkezden yönetilecek

İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla Rektörlük Proje Koordinatörlüğü kuruldu. Böylece üniversite bünyesindeki Yayın, Araştırma ve Proje Koordinasyon Kurulu (YAPKO), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve diğer merkezlerde yürütülen projeler tek çatı altında birleştirilecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 07 Kasım 2019 Perşembe
AA + -

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, üniversitedeki tüm projelerin öncelikle yeni kurulan Rektörlük Proje Koordinatörlüğü üzerinden yürüyeceğini söyledi. Zaim, koordinatörlüğün gelen projeleri inceleyeceğini, sanayileşebilecek ve endüstrileşebilecek projelerin Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) veya Kuluçka Merkezi’ne yönlendirileceğini kaydetti. Üniversite bünyesinde yürütülecek projelerin ise YAPKO tarafından fonlanacağını aktaran Zaim, YAPKO’nun fonksiyonunu ‘dışarıdan hızlı destek alınamayacak projelere üniversite bünyesinde belli bir limite kadar destek bulmak’ olarak açıkladı.

ÜÇLÜ FONKSİYON

Prof. Dr. Zaim, “YAPKO, projeleri dışarıdan destek alabilecek hale getirmek için bir fondur. Projeleri olgunlaştırarak bir AB veya TÜBİTAK projesi haline getirmek için var” dedi. Rektörlük Proje Koordinatörlüğü’nün gelen projeleri TÜBİTAK veya başka kurumlardan destek alabilecekleri ilgili birim veya merkezlere yönlendireceğini ifade eden Prof. Dr. Zaim, koordinatörlüğün işleyiş şeklini de şöyle anlattı: “Koordinatörlük üçlü bir fonksiyon icra edecek. Birincisi, fon bulacak. İkincisi, fikri olan, ancak bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmeyenlere yol gösterecek. Üçüncüsü ise fikri için desteğe ihtiyaç duyanlara destek verilecek.”

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Yeni dönemde öğrenci toplulukları ve Mezunlar Derneği’ni yeniden yapılandırmak istediklerini belirten Prof. Dr. Zaim, güçlü üniversitelerin arkasındaki gücün, öğrencilerinden önce mezunları olduğunu vurguladı. Mezunların fon sağlamak, ilişki ağları açmak gibi görevler üstlendiğini söyleyen Prof. Dr. Zaim, “Bunun için Mezunlar Derneğimizi güçlendirmek ve öğrencilerimizle ilişkilendirmek istiyoruz. Mezunların öğrencilerle iletişime geçmesini sağlaya-cağız. Bu çerçevede dernek yönetimini bazı toplantılara davet ediyoruz” dedi.Öğrenci topluluklarını desteklemeyi sürdürecek-lerinin de altını çizen Prof. Dr. Zaim, “Öğrenci topluluklarımıza fon veriyoruz. Bunu YAPKO aracılığıyla yapıyoruz. Bir öğrenci topluluğumuz şu anda İHA-Can adlı bir proje hazırlıyor. Projeyle sahilde can güvenliği tehlikede olanların İHA’larla tespit edilip gerekli yönlendirmelerin yapılması amaçlanıyor. Bu bir öğrenci projesi. İTO’dan da destek aldılar. Öğrencilerimizin projelerini destekliyoruz” diye konuştu.

Çevre ve doğa bilimleri merkezi

Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, TİCARET’te Çevre ve Doğa Bilimleri ile ilgili bölüm olmamasına rağmen üniversite bünyesinde kurulan Çevre ve Doğa Bilimleri Merkezi’nin önemli işler başardığını dile getirdi. Prof. Dr. Zaim, bu merkezde 8 TÜBİTAK projesinin yürütüldüğünü ve üniversitenin doğrudan odağı olmamasına rağmen bu konuda önemli bir güç elde ettiğini vurguladı.

İş dünyası ile yakın temas

Üniversite İş Dünyası Araştırma Merkezi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, merkezin İTO başta olmak üzere İSO ve firmalarla üniversite arasındaki ilişkileri organize ettiğini aktardı. Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Platformu diye bir platform kurma çalışmalarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Zaim, bu sayede mekanizmaları daha etkin çalıştırdıklarının altını çizdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Rus Savaşı’nda Osmanlı’ya tıbbi yardımlar

Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Oya Dağlar Macar, editörlüğünü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Prof. Dr. Tufan Buzpınar’ın yaptığı ‘Abdulhamid II and Its Legacy, Studies in Honour of F.A.K. Yasamee’ adını taşıyan kitabın bir bölümünü kaleme aldı. Prof. Dr. Oya Dağlar Macar’ın yazdığı bölüm ‘Foreign Medical Aid to The Ottomans During The 1877-78 Russo-Ottoman War’ başlığını taşıyor. Çalışmada, Osmanlı’nın 1877-78 Rus Harbi sırasında aldığı tıbbi yardımlar analiz ediliyor. Kitap yakında The Isis Press’ten çıkacak.

Yeni nesil rekabette ticari diplomasi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Yasin Asal’ın ‘Yeni Nesil Rekabetçilik Aracı Olarak Ticari Diplomasi: Ekonomi Politik Bir Yaklaşım’ başlıklı makalesi, ‘Değişen Rekabetçilik: Makro ve Mikro Değerlendirmeler’ kitabında yer aldı. Dr. Asal’ın çalışmasında siyasal popülizmin yükseldiği ve ülkeler arası gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığı günümüz ekonomi politiğinde yeni nesil bir rekabetçilik aracının inşasında ticari diplomasi kavram ve uygulamaları analiz ediliyor.

Post’lar çağında iletişim

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Nihal Kocabay Şener’in Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden M. Nur Erdem’le birlikte editörlüğünü yürüttüğü ‘Post’lar Çağında İletişim kitabı LiteraTürk Yayınları’ndan çıktı. 22 bölümden oluşan kitap, farklı post önekli kavramların iletişim bilimi alanı ile olan etkileşimini konu alıyor. Her bölüm, ele aldığı kavrama ilişkin üretilmiş aka-demik çalışmaların yanı sıra bu kavramların değiştirdiği dünyada, pratikte ne tür uygulamalar yapıldığını da ortaya koyuyor.

Arabuluculuk eğitiminde marka oldu

YARGIDA iş yükünü azaltmak için mevzuata eklenen arabuluculuk sisteminde yer almak isteyen avukatlar, yapılan sınavlarla arabulucu belgesine sahip olabiliyor. 2019 yılının son arabuluculuk sınavı, 24 Kasım’da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak.Arabuluculuk eğitimleri için Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen üniversitelerden biri de İstanbul Ticaret Üniversitesi. Üniversite, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla verdiği eğitimlere katılan adayların sınavlarda gösterdiği yüksek başarı oranı nedeniyle kısa sürede adından söz ettirdi ve arabuluculuk eğitiminde bir marka haline geldi.

MEVZUAT DEĞİŞTİ

2018’de yapılan mevzuat değişikliği ile toplam 48 saat olan arabuluculuk eğitim süresi yeni içerik eklenerek 68 saati teorik, 16 saati uygulama olmak üzere toplam 84 saat olarak güncellendi. Ancak eski programı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce almış olanlara da 24 Kasım’daki sınava katılma hakkı tanındı.

TAMAMLAYICI PROGRAM

Sürekli Eğitim Merkezi, 48 saatlik arabuluculuk eğitimini tamamlayanlar için değişen mevzuattan kaynaklanacak eksiklerini gidermek veya 84 saatlik programı tamamlayıp sınava hazırlık yapmak isteyenlere, özenle seçilmiş konu başlıklarıyla tamamlayıcı bir eğitim programı hazırladı.