TİCARET, projeler için yeni bir birim kurdu

İstanbul Ticaret Üniversitesi, yeni dönemde proje üretme, geliştirme, yürütme ve izleme gibi çalışmalara katkı sağlamak üzere yeni bir birim oluşturdu. Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü (RPYK), kurum içindeki ve dışındaki birimler arasında işbirliği ve iletişim kanallarını güçlendirmede kilit rol oynayacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba
AA + -

HABER: SELAHATTİN NİZAM

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin sayısının önümüzdeki süreçte artması öngörülüyor. 14 araştırma merkezi aktif şekilde proje üretmek ve bilimsel etkinlikler düzenlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaları koordine etmek için de üniversite bünyesinde Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü (RPYK) adı altında stratejik bir birim kuruldu.

GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ

Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü’nün kilit rolü, kurum içerisinde ve kurum dışında birimler arası işbirliği ve iletişim kanallarını güçlendirmek, proje üretme, proje geliştirme, proje yürütme ve proje izleme gibi çalışmalara katkıda bulunmak olacak. RPYK, kurum içerisinde proje koordinasyonunu sağlarken, kurumun iç ve dış paydaşları ile etkileşimlerini güçlendirecek, proje ortaklıkları ve konsorsiyumu yapılandırma gibi faaliyetler gerçekleştirecek.

RPYK, yürütülen projeler ile bağlantılı olarak ulusal ve uluslararası endeksli bilimsel yayınlar üretilmesine de destek olacak. Proje ekipleri ve paydaşları arasında ortaklaşa bilimsel etkinliklerin düzenlenmesine ve bilimsel faaliyetlerin niteliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak.

AKADEMİSYEN DESTEĞİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü’nün temel faaliyet alanları da bir yönergeyle belirlendi. Buna göre RPYK, üniversitenin ulusal ve uluslararası yayınlarının ve yayın kalitesinin artırılması için öğretim elemanlarına yönelik toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek. Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayacak, öğretim elemanlarını bilgilendirecek.

Üniversitenin yayın niteliği ve niceliğinin artırılması için gerekli raporlamaları yapacak. Üniversite içinde ulusal, uluslararası ve özellikle disiplinler arası projelerin yaygınlaştırılması için önerilerde bulunacak.

RPYK, aynı zamanda ulusal ve uluslararası fonları takip ederek akademisyenleri haberdar edecek. Gerekli durumlarda akademisyenlere başvuru ve izleme sürecinde destek sağlayacak.

Akademisyenlerden gelen proje fikirlerini ilgili fon ve/veya birimlerle entegre edecek. Üniversite tarafından yürütülen bütün proje ve akademik faaliyetleri raporlayarak yıllık bazda durum tespiti yapacak ve gelecek ile ilgili önerilerde bulunacak. Kurum içinden ve dışından projelerin kabulü için bilimsel standartlara uygun usullerin izlenmesi konusunda rehberlik ve danışmanlık yapacak.

PROJELER ARŞİVLENİYOR

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde faal olan Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin son beş yıla ait tamamlanan projeleri ve devam eden projelerin materyalleri, RPYK bünyesinde arşivlenmeye başlandı. Araştırmacıların demografik özelliklerinin incelenmesi, projelerin türlerinin tasnif edilmesi ve spesifik araştırma alanlarının belirlenmesi, projelerin somut çıktılarının tespiti, proje çıktılarının İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne ve paydaşlarına anlamlı etkisinin ölçülmesi, dönemsel etki değerlendirme raporlarının hazırlanması, projelerin çıktılarının sürdürülebilirliğinin analiz edilmesi, projelerin teoride vaat ettikleri ile uygulamada gerçekleştirdikleri iş paketlerinin irdelenmesi, projelerin yaygın etkileri ve katma değerlerinin ölçülmesi gibi çalışmalar da yapılıyor.

DEĞER YARATAN BİR OLUŞUM

RPYK Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Armando Aliu, RPYK’nın değer yaratan bir oluşum olarak tasarlandığını belirterek, “RPYK’nın değerlendirdiği ve geliştirdiği projeler sosyal bilimler, mühendislik ve diğer alanlarda teorik çerçevesi temellendirilmiş nitelikte. RPYK, proje başvurusu yapacak bilim insanlarının dış kaynaklara etkin şekilde ulaşabilmelerine yardımcı oluyor. Üniversiteye AB Finansal Araçları, TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA gibi proje destekleri aracılığıyla dış kaynak sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

RPYK bünyesinde proje havuzu, uzman ve hakem havuzu oluşturulduğunu anlatan Dr. Aliu, “Gönderilen projeler tasnif ediliyor. Buna göre, projelerin hangi finansal araçların çerçevesine ve kriterlerine uygun olduğu belirleniyor. RPYK, sektörel paydaşlara, proje yönetimi alanında temel kavramlar geliştirilmesi ve destekleyici yöntem ve uygulamaların oluşturulmasına katkı sağlıyor. Akıllı uzmanlaşma stratejisinin izlenmesi yoluyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde inovatif gelişim modelleri ve akademik girişimcilik inisiyatifleri yoluyla sektörel rekabet ortamının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın istikrarlı bir
şekilde gerçekleşebilmesi amacıyla kamu kesimi aktörleri, üniversite ve iş dünyası arasında güçlü bağların kurulmasına hizmet ediyor” diye konuştu.

14 KİŞİLİK ÇOK ULUSLU EKİP

Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü (RPYK), faaliyetlerini sinerji oluşturacak 14 kişilik bir ekiple yürütüyor. Ekipte görevli olanların 7’si, uluslararası kıdemli araştırmacı.

Ekip üyeleri; RPYK Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Armando Aliu ile birlikte Uzman Arif Can Asal ile Uzman Yardımcısı Koray Barut ve proje bazlı çalışan Dr. Zebisiniso Kamalova, Dr. Xheni Simaku, Dr. Gülmire İlyasoğlu, Tarık Sülo Cevizci, Abudureyimu Yiliyaer, Faruq Halil, Ömer Murat, Mehmet Seyfettin Pençe, Maysa Jumashova, Mahammad Farajov ve Nazgül Kenzhetay’dan oluşuyor.
Prof. Dr. Ahu Tuğba Karabulut ve Araştırma Görevlisi Hümeyra Nur Hatipoğlu ise ekibe, uluslararası işbirliği potansiyellerinin değerlendirilmesi ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde kurumlar ve bilim insanları ile iletişim kurulmasında yardımcı olacak.