İstanbul Ticaret Üniversitesi kütüphanesi online hizmet veren yedi kütüphaneden biri

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin zengin kütüphanesi, YÖK istatistiklerine göre öğrenci başına düşen alan miktarıyla vakıf üniversiteleri arasında dokuzuncu sırada. Z kuşağına bilgi ulaştırmada da öncü olan kütüphane, Türkiye’de üniversite kütüphaneleri arasında canlı referans hizmeti veren yedi kütüphaneden biri.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi
AA + -

HAMİT KARDAŞ
 
Bünyesinde yaklaşık 75 bin basılı kitap, 196 bin elektronik kitap, süreli-süresiz yayınlar, tezler, e-dergiler, ulusal ve uluslararası veri tabanları barındıran İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlere ve araştırmacılara da hizmet veren bir bilgi merkezi konumunda. Zengin kaynak içeriğine sahip kütüphane, iki ayrı yerleşkede hizmet veriyor.
 
Sütlüce Yerleşkesi’nde 3 bin metrekare, Küçükyalı Yerleşkesi’nde de 600 metrekare alan kütüphane olarak düzenlenmiş durumda. Yani toplam alan, neredeyse bir futbol sahasına eşit. Kütüphanede ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlar bulunuyor. Bu yayınlar, üniversitenin eğitim politikalarını ve bilimsel araştırmaları destekleyici nitelikte.
 
HEDEF: SÜREKLİ GELİŞİM
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, üniversite bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine paralel olarak araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamanın yanı sıra basılı ve elektronik ortamda üretilen her türlü bilgiyi, çağın sunduğu teknolojiler aracılığıyla kullanıcılara ulaştırmayı ve onların bilgi gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor. Bu çerçevede hedef de büyük: Kütüphanecilik ve bilgi, bilim alanında yapılan her türlü gelişmeyi takip ederek büyüyen, modern teknoloji ve fiziksel olanaklara sahip, üniversite ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan bir kütüphane olmak. Kütüphanenin kaynak ve hizmetlerinden etkin biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci gruplarına kullanıcı eğitimleri veriliyor. Eğitimler akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda, öğrencilerin akademik düzeyine göre hazırlanıyor. Referans hizmeti ile kütüphane kaynaklarının etkin biçimde kullanılması sağlanıyor. Ayrıca yüz yüze, telefon, anlık ileti ve e-posta ile destek verilmeye devam ediliyor.
 
CANLI REFERANS HİZMETİ
 
YÖK istatistiklerine göre öğrenci başına düşen alan miktarıyla vakıf üniversiteleri arasında 9. sırada bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kütüphanesi, Z kuşağına bilgi ulaştırmada da öncü. 2013 yılından itibaren bünyesindeki referans hizmetlerini, ödünç/iade bölümünden ayıran İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, web sayfasını da kendisi yönetiyor. Sanal iletişimi önemseyen kütüphane, 2015 yılı itibariyle web sayfasına ‘Kütüphaneciye Sorun’ canlı referans hizmetini (online chat) ekledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, Türkiye’de üniversite kütüphaneleri içerisinde canlı referans hizmeti veren yedi kütüphaneden biri.
 
REKTÖR OĞURLU ULUSLARARASI SEMPOZYUMUN ONUR KURULUNDA
 
ONUR kurulunu aralarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun da bulunduğu 15 üniversite rektörünün oluşturduğu ‘Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu’ düzenlendi. Etimesgut Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türk dünyasının kültürel ve sanatsal kodlarını irdeleyen sempozyum, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde 29-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sempozyumda, festivalden Türk örf ve adetlerine, Türk gastronomisinden el sanatlarına kadar 21 konu başlığında Türk kültürü ve sanatı tüm yönleriyle incelendi. Sempozyumda farklı üniversitelerden 230 akademisyenin Türk kültür ve sanatıyla ilgili hazırladığı 190 bildiri sunuldu. Sempozyumda Ankara ve Etimesgut, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, örf, adet ve gelenekler, Türk birlik ve beraberliği, güzel sanatlar, felsefe, görsel sanatlar, moda ve tasarım, gastronomi, arkeoloji, mimari, çağdaş Türk lehçeleri, mimari, renk sembol ve damgalar, el sanatları, sözlü kültür konu başlıklarında bildiriler yer aldı.
 
TİCARET AKADEMİSYENİNDEN YENİ KİTAP
 
İSTANBUL Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Poyraz’ın göçmenler ve toplumsal çeşitlilik üzerinden ‘aidiyet’i ele aldığı kitabı, Ütopya Yayınevi etiketiyle çıktı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkut Tuna’nın önsözünü yazdığı kitabın amacı, ‘küresel ölçekte hızlanan göçün, değişik kültürleri bir araya getiren hareketliliklerin, farklıların etkileşiminden doğan yeni yaşam pratiklerinin, ortaya çıkan yeni toplumsal sorunların ve sınıfsal pozisyonların doğurduğu yeni toplumsallıklar oluşturma eğilimlerini tartışmak’ olarak belirtiliyor. Kitapta Ahmet Korkut Tuna, Ayhan Kaya, Şükrü Aslan, Ahu Paköz Türkeli, İbrahim Soysüren, Mahir Konuk, Jan Spurk, Julie Alev Dilmaç, Loic Gandais, M. Ertan Kardeş, Mustafa Poyraz, Vasoodeven Vuddamalay gibi araştırmacı ve akademisyenlere ait bölümler yer alıyor.
 
UZAKTAN DA ERİŞİLEBİLİR
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi’nin elektronik kaynakları, uzaktan erişim bağlantısı ile üniversite dışından da kullanılabiliyor. Dileyen öğrenci ya da akademisyen, bulunduğu yerden kütüphanenin web adresine girerek ‘elektronik kaynaklar’a erişebiliyor. Kütüphane, sosyal medya mecralarını geleceğin en etkili haber ve iletişim alanları olarak görüyor. Bu nedenle de kütüphane faaliyetleri hakkında sosyal medya hesaplarında anlık paylaşımlar gerçekleştiriyor ve takipçilerinin anında haberdar olmasını sağlıyor.
 
ERİŞİM SAĞLANAN VERİ TABANLARI
 
Kütüphane, üniversitenin eğitim-öğretim politikalarına uygun şekilde tüm öğrencilerin ve akademisyenlerin faydalanabileceği ulusal ve uluslararası veri tabanlarına abonelik sağlıyor. Online eğitim veri tabanları, pazar araştırması, sektör ve ülke raporları, şirket ve marka pazar payları, sektör mali tabloları, sektör kıyaslamaları vb. konularda derinlemesine çalışmalar yapabilecek veri tabanları, öğrencilerin ve akademisyenlerin kullanımına sunuluyor.
 
Erişim sağlanan veri tabanları şunlar:
 
* EBSCOHost Veri Tabanları
 
* EBSCO eBook Academic Collection
 
* Emerald eJournals Premier
 
* Emerald Education Book Series
 
* Emerald Sociology Book Series
 
* EMIS (Emerging Markets Information Service)
 
* Euromonitor Passport
 
* IEEE/IEE Tam Metin Veri Tabanı
 
* ISI Web of Knowledge Web of Science
 
* IThenticate (İntihal)
 
* JSTOR Archive Journal Content
 
* Kazancı İçtihat & Mevzuat Bilgi Bankası
 
* Legal Bank Veri Tabanı
 
* Lexpera Hukuk Veri Tabanı
 
* MathSciNet
 
* Nature Academic Journals Koleksiyonu
 
* Nature Journals All Dergi Koleksiyonu
 
* Palgrave Macmillan Dergileri
 
* ProQuest Dissertations & Theses Global
 
* SAGE Premier Online
 
* ScienceDirect
 
* Social Sciences Index Retrospective
 
* Scopus
 
* Springer Link
 
* Springer 2014-2015 Business & Economics
 
* Taylor & Francis
 
* Turnitin (İntihal)
 
* Vidobu