15 ayrı araştırma ve uygulama merkezinde bilgi üretiyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, kurduğu 15 araştırma ve uygulama merkeziyle farklı alanlarda bilgi üretirken, uygulamaya dönük projeleriyle de örnek teşkil ediyor. Bilişim teknolojileri, komşu ve çevre ülkeler, liderlik ve girişimcilik, Türkçe öğretimi, üniversitenin örnek merkezlerinden sadece birkaçı…

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Aralık 2020 Salı
AA + -

HABER: HAMİT KARDAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu kaliteli yükseköğretimin yanısıra topluma hizmeti de temel görevleri arasında görüyor ve bu yönde çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu çerçevede TİCARET, çeşitli alanlarda bilgi üretmek, analiz etmek, derlemek, değerlendirmek ve iyi örneklere yaygınlık kazandırmak amacıyla çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi kurdu.

Üniversite bünyesinde farklı alanlarda kurulmuş 15 araştırma ve uygulama merkezi bulunuyor. Bu merkezler, üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yürütülemeyecek faaliyetlerde bulunmak üzere kuruluyor. Merkezler, kuruluş amacına uygun araştırmalar yapıyor ve uygulamalar geliştirerek topluma hizmet ediyor. Araştırma ve uygulama merkezleri, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra faaliyetlerine başlıyor.

ULAŞIMDA ÖNCÜ ÇALIŞMALAR

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerden biri, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın müdürlüğünü yaptığı merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında ulaştırma sistemleri ile ilgili her alanda araştırma yapmak. Merkezin faaliyetleri; eğitim-öğretim, araştırma, proje geliştirme, danışmanlık, yayın, çeviri, düzenli olarak yerel ve ulusal gazete-dergi yazıları, ulusal-uluslararası proje yarışmaları gibi geniş bir alanı içeriyor. Bu çerçeve her geçen gün yenilikçi fikirler ve geniş bir ufukla gelişerek devam ediyor.

Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trafikte Küçük Hata Yoktur projesi ile ilk ve orta dereceli okullara trafik eğitimine dair seminerler düzenlerken, düzenli olarak hazırlanan TV programları, gazete yazıları ile de toplumun
bilinçlenmesi sağlanıyor.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YENİ SOLUK

Üniversitenin bir diğer merkezi de Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ticaret TÖMER). Yurt içinde ve yurt dışında yaşayanlara Türkçe öğretmeyi ve Türkçe öğretim çalışmalarını destekleyerek, bu alandaki birikimini ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli faaliyetlerle paylaşıyor.

Ticaret TÖMER, Türkçeyi hem anadili hem de bir yabancı dil olarak en doğru ve en etkili şekilde öğrenme imkanı sunmanın yanı sıra Türkiye’yi, Türk kültür ve sanatını uluslararası alanda hak ettiği saygınlıkta temsil etmeye katkı sağlamayı hedefliyor. Merkez bünyesinde, Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller bölümleri son sınıf öğrencileri ve mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencileri ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenleniyor ve gerektiğinde sertifika veriliyor. Ticaret TÖMER’in faaliyetleri arasında yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarını ve öğretmenleri yetiştirmek, onlar için kurslar düzenlemek ve gerektiğinde sertifika vermek de yer alıyor.

Ticaret TÖMER’de ayrıca, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık ya da bilirkişilik hizmeti de veriliyor; yurt içi ve yurt dışında dil yeterlilik seviyesini ölçen sınavlar düzenlenmesi planlanıyor. Merkez bünyesinde Türkçe öğretiminin yaygınlaşması için uzaktan eğitim ve uzaktan sınav uygulamaları da başlatılması öngörülüyor.

FAALİYETTEKİ MERKEZLER

 • Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Düşünce ve Proje Üretim Akademisi
 • Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇEVRE BİLİNCİ YAYGINLAŞIYOR

Prof. Dr. İdris Oğurlu’nun müdürlüğünü yaptığı Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, çevre ve doğa koruma konularına bölgesel ve ulusal ölçekte katkı sağlamayı ve bu konuda çalışan araştırmacıların ihtiyacı olan bilgi tabanı oluşturmayı amaçlıyor. Merkez, çevre ve doğanın tanıtılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yoluyla destek vermeyi, çevre ve doğayı etkileyen sorunlara dikkat çekmeyi hedefliyor. Doğada ve doğal ortamlarda doğa eğitimi ve bilim okulu gibi projeler geliştiriyor. Ayrıca yakın çevreden başlayarak bölgemizin ve ülkemizin doğal varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürütüyor.