Siber güvenlikte kariyer fırsatı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, temel bilimler ve mühendislik alanında lisansüstü kariyer yapmak isteyenler için benzersiz programlar yürütüyor. Enstitü, siber güvenlik uzmanları da yetiştiriyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi
AA + -

HAMİT KARDAŞ
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, altı yüksek lisans ve bir doktora programıyla temel bilimler ve mühendislik alanlarında lisansüstü kariyer yapmak isteyenleri, güçlü akademik kadrosuyla profesyonel ya da akademik hayata hazırlıyor. Enstitüde yüksek lisans eğitimi tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Tezsiz yüksek lisans eğitimi ders ağırlıklı. Öğrencilerin lisansüstü yönetmeliğinde öngörülen sayıdaki dersi ve bitirme projesini başarması bekleniyor. Tezli yüksek lisans eğitimi ise hem ders hem de tez ağırlıklı. Tez çalışması olarak belirli bir konuda yapılan araştırmanın, jüri önünde savunulması gerekiyor.
 
BİLİME ÖZEL KATKI
 
Doktora eğitimi, lisansüstü yönetmeliğinde öngörülen sayıdaki dersi başardıktan sonra alanında derinlemesine araştırma yapmayı gerektiren tez çalışmasından oluşuyor. Bu çalışmanın sonunda bilime özel bir katkı yapılması bekleniyor. Araştırma konuları genelde gerçek hayata dayanıyor ve hem İstanbul bölgesinde bulunan yüksek teknolojili endüstrilerden enstitüye
ulaşıyor hem de global dünyada yaşanan sorunlardan seçiliyor.
 
SİBER GÜVENLİK UZMANLARI
 
Ticari ve kamusal alanda siber güvenlik, önemli bir bilim dalı olarak tüm dünyada ön plana çıkmaya başladı. Gelişmiş pek çok ülke özel siber güvenlik birimleri kurdu. Türkiye’de de kamu, siber güvenlik uzmanları istihdam etmek için çalışmalar yürütüyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı ile Türkiye’de siber güvenlik alanında uzmanların yetiştirilmesi öngörülüyor. Programla öğrencilere ‘Ağ ve Bilgi Güvenliği’, ‘Kriptoloji’, ‘Nesnelerin İnterneti’, ‘Büyük Veri Analizi’, ‘Zararlı Yazılım Analizi’, ‘Sızma Testleri’, ‘Web Uygulamaları Güvenliği’, ‘Güvenli Yazılım Geliştirme’, ‘Adli Bilişim’, ‘Siber Güvenlik Hukuku’ ve ‘Bilgi Sistemleri Güvenliği Yönetimi’ gibi temel alanlarda yetkinlik kazandırılması hedefleniyor.
 
TEKSTİLDE ‘MARKA’ YOLU
 
Türkiye ekonomisinin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstilde tasarım, moda ve marka konularında lisansüstü düzeyde bilgiye sahip, üretim ve ihracat deneyimli elemanlara yoğun ihtiyaç var. İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki organik bağ, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde büyük yarar sağlıyor. Bölümde, temel konularda teorik ve sanayi deneyimli akademik kadronun yanında yeterli alt yapıyla ileri düzeyde deneyimli elemanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.
 
Yüksek lisans programları: Bilgisayar Mühendisliği, İç Mimarlık, İstatistik, Siber Güvenlik, Tekstil ve Moda Tasarımı, Matematik
 
Doktora programları: Bilgisayar Mühendisliği
 
SEM’DEN AKADEMİK İNGİLİZCE KURSU
 
Sürekli Eğitim Merkezi, akademik İngilizce öğrenmek isteyenler için TOEFL IBT kurslarını başlatıyor. TOEFL’a yönelik akademik İngilizce kursları, 16 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. TOEFL IBT sınavlarında yüksek puan almak için tasarlanan kurslar, 21 Şubat’tan itibaren isteyenler için salı ve perşembe günleri akşam saatlerinde ya da cumartesi günleri 11.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.
 
Online olarak düzenlenen 80 saatlik kurs için başvurular Sürekli Eğitim Merkezi’nin internet adresinden yapılabilecek. sem.ticaret.edu.tr
 
İş dünyasının üniversitesinden dış ticarette yeni işbirliği
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, ‘iş dünyasının üniversitesi’ misyonu çerçevesinde iş dünyası ile işbirliği ve protokol çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Dış Ticarete Yön Verenler Derneği ile bir işbirliği protokolü gerçekleştirildi.
 
Protokol kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Dış Ticarete Yön Verenler Derneği, dış ticaret ile ilgili birçok konuda araştırma çalışmaları yürütecek ve işbirliği yapacak. Üniversitenin Dış Ticaret lisans ve lisansüstü bölümleri ile ortak çalışmalar yürütülecek.
Protokol için düzenlenen online toplantıya İşletme Fakültesi İktisat Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Dr. Hakan Çınar ve İstanbul Ticaret Odası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Tamer Dinçşahin katıldı.