Uluslararası ticaret için uzman yetiştirmeye devam ediyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Türkiye’de bir eşi daha bulunmayan enstitülerinden biri de Dış Ticaret Enstitüsü. Uluslararası ticaret alanında uzmanlaşan enstitüde, dört yüksek lisans ve iki doktora programı yürütülüyor. Lisansüstü eğitim için başvurular devam ediyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 09 Şubat 2021 Salı
AA + -

HABER: HAMİT KARDAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi lisansüstü eğitim başvuruları, beş enstitüde devam ediyor. Bunlardan biri olan Dış Ticaret Enstitüsü, Türkiye’de kurulan ilk dış ticaret enstitüsü. Enstitü, bir ihtisas enstitüsü olması nedeniyle Türkiye’de özel bir yere sahip ve uluslararası ticaret alanındaki uzmanlığı ile dikkat çekiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin temelleri de bu enstitüye dayanıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin lisansüstü programlarının yürütüldüğü beş enstitüden biri olan Dış Ticaret Enstitüsü bünyesinde, dördü yüksek lisans, ikisi doktora olmak üzere 6 programla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediliyor. Ayrıca uzaktan eğitimle uluslararası ticaret alanında tezsiz yüksek lisans imkanı da var.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Dış Ticaret Enstitüsü’nde; Uluslararası Ticaret-Türkçe, Uluslararası Ticaret-İngilizce, Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans programları bulunuyor. Programlara katılmak isteyenler tezli veya tezsiz seçeneklerinden istediklerini seçebiliyor.

Enstitü, uluslararası ticaret alanında akademisyen yetiştirmeye yönelik Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uluslararası Ticaret doktora programlarını da yürütüyor.

ULUSLARARASI TİCARET VE AB HUKUKU

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı, genel hukuk nosyonunu uluslararası ticaret ve Avrupa Birliği hukukuna ilişkin konulara uyarlayabilecek bir donanım kazandırmaya yönelik bir program. Programla öğrencilerin, küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi sahibi olması hedefleniyor.

Program; katılımcı öğrencilere akademik kariyer yanında hakim, avukat veya hukuk danışmanı sıfatıyla uygulamaya aktarabilecek bilgi ve becerilere sahip olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını takip edebilecek ve gerektiğinde danışmanlık hizmeti verebilecek bir birikim kazanma imkânı sunuyor.

BURS VE İNDİRİM İMKANLARI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, burs ve indirim yoluyla öğrencilere destek vermek için çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar da yapıyor. Ticaret odaları, ticaret borsaları, çeşitli dernekler, bankalar, meslek kuruluşları ile yapılan bu protokollere yenileri de ekleniyor.

SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİ

Dış Ticaret Enstitüsü; dış ticaretle ilgili ülke ve sektör araştırmaları yapma, dış ticaretin iktisadi, ticari, teknik, sosyo-kültürel, siyasal ve hukuki yönlerini inceleme ve bu hususlarda rapor üretme hedefine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Enstitü, ayrıca dış ticarete ilişkin verileri ve bilgileri derlemek ve değerlendirmek üzere Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve Türk Eximbank gibi kuruluşlar ile Rektörlük nezdinde yapılan protokoller yoluyla sektörel işbirliklerine aktif olarak katılıyor.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku

DOKTORA PROGRAMLARI

Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku

UZAKTAN EĞİTİM

Uluslararası Ticaret (Tezsiz)