Üniversite ile iş dünyasının işbirliğini geliştiren merkez

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ürettiği bilgi, iş dünyasının projelerine güç katıyor. Akademi ile sektörler arasındaki işbirliğini ise Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi
AA + -

HAMİT KARDAŞ
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrenciler için kaliteli yükseköğretimin yanısıra topluma hizmet edecek faaliyetler de yürütüyor. Bu çerçevede TİCARET, bilgi üretmek, analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi kurdu. Bunlardan biri de Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu merkez, üniversitenin ürettiği bilginin iş dünyasına aktarılması için köprü vazifesi görürken, sektörlerdeki tecrübenin akademiye kazandırılması için de ara yüz oluyor.
 
ÖĞRENCİLER PROJELERDE
 
İş dünyasının tecrübesinin öğrencilere aktarılması ve iş dünyası ile yürütülecek projelere öğrencilerin katılımı da merkez tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece öğrencilere, mesleklerinde başarılı olmalarını sağlayacak donanım kazandırılıyor.
 
Bu kapsamda merkezde, başta İstanbul Ticaret Odası olmak üzere iş dünyasının çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sempozyum, çalıştay, seminer gibi etkinlikler düzenleniyor, ayrıca proje ve araştırmalar yapılıyor.
 
Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel, İstanbul Ticaret’e, merkezin faaliyetlerini anlattı. İTO tarafından basılmış beş ayrı sektör raporu bulunan Dr. Adıgüzel, bilgiyi üreten akademisyenlere ve üniversitedeki araştırmaya dayalı teknolojilere doğrudan erişimin, iş dünyası açısından kritik öneme sahip olduğunu hatırlattı.
 
Dr. Adıgüzel, “2012 yılında kurulan merkezin koordinatörlüğünde; İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin oluşturduğu işbirliği modeli özgün bir üniversite–iş dünyası işbirliği modeli olarak ortaya çıktı ve literatüre girdi” dedi.
 
REKABETÇİ MEZUNLAR
 
Türkiye Kalkınma Bankası’nda üç yıl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dr. Adıgüzel, üniversitenin faaliyetleriyle, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlarken, küresel ölçekte rekabet edebilir donanımlı mezunlar yetiştirdiğine dikkat çekti.
TİCARET’in ‘iş dünyasının üniversitesi’ olarak sektörlerle ilişkilerinin daha da kuvvetleneceğini belirten Dr. Adıgüzel, bu amaçla öğrencilerin daha çok katılımının sağlandığı yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.
 
MERKEZİN FAALİYET ALANLARI
 
İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Üniversitesi İşbirliği Modeli kapsamında şu faaliyetler yürütülüyor:
 
* Üniversite öğretim üyelerinin İTO Meslek Komiteleri ile ilişkilendirilmesi
 
* İTO Meslek Komiteleri üyelerinin TİCARET öğrencilerine girişimcilik koçluğu eğitimi vermesi
 
* Ortak bilimsel toplantıların düzenlenmesi
 
* Üniversite tarafından İTO Meslek Komiteleri için araştırmalar yapılması
 
* Teknopark İstanbul ile işbirliği
 
* İş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yeni bölüm ve programların açılması
 
* Öğrenciler için İhracata İlk Adım Projesi
 
*Öğrenciler için İTO Fuar Takımı Projesi
 
* Öğrencilerin İTO Meslek Komitelerinin toplantılarına katılması
 
* Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin İTO tarafından uluslararası fuarlara gönderilmesi
 
* KOSGEB-İTO-İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığında
 
* Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER) kurulması
 
* İTO Meslek Komiteleri üyelerinin TİCARET’te meslek seminerleri ve eğitim hizmetleri düzenlemesi
 
* TİCARET’teki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İTO ve Meslek Komiteleri ile ortak çalışma ve projeler gerçekleştirmesi
 
* İTO Meslek Komitelerinin önerdiği konularda yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırılması
 
* TİCARET öğrencilerinin İTO Meclis toplantılarına katılması
 
* İstanbul Ticaret Odası’nda ve üye işyerlerinde staj imkanı sağlanması
 
* TİCARET öğrencilerinin iş dünyası için yapılan projelere katılması