Katılım ekonomisinde doktora hedefleniyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla katılım ekonomisine dair önemli araştırma ve raporlama çalışmaları yürütüyor. Rapor, konferans ve atölye çalışmaları yapan merkez, bu alanda yüksek lisans ve doktora programları açılmasını hedefliyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe
AA + -

HABER: HAMİT KARDAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi çeşitli alanlarda bilgi üretmek, analiz etmek, derlemek, değerlendirmek ve iyi örnek teşkil ederek bunlara yaygınlık kazandırmak amacıyla çok sayıda araştırma ve uygulama merkezine sahip. Bunlardan biri de İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi.

İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy, merkezin faaliyetleri, gelecek perspektifi ve İslam ekonomisi ile ana akım iktisat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ANLAYIŞ FARKI

Prof. Dr. Şensoy, ana akım iktisadın insanlığın sonsuz olan ihtiyaçlarını kıt olan kaynaklarla karşılama çabasına, İslam iktisadının ise ihtiyaçları sonsuz yapan ihtirasın dengelenmesini merkeze alan bir anlayışa dayandığını belirtti.

FONLAR VE ARAÇLAR

Son yıllarda İslam iktisadına ilginin arttığının altını çizen Prof. Dr. Şensoy, “Fona ihtiyacı olanlarla, fona (tasarrufa) sahip olanların karşılaşması ve varlıkların yönetilmesi işlevleri söz konusu olduğunda, İslami ilkelere uygun çalışan finansal kurumlar ve araçlar var. Bunlar, günümüzde fark edilir bir hacme ulaşmış durumda” dedi.

YÜZLERCE TEZ VAR

Prof. Dr. Şensoy, Türkiye’de İslam iktisadı konusunda yapılan akademik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Fatih Yardımcıoğlu ve Mervan Selçuk tarafından 2017’de yazılan makaleye atıf yapan Prof. Şensoy, şunları söyledi: “Türkiye’de 1976-2017 arasında İslam ekonomisi ve finansı alanında yapılmış 326 yüksek lisans, 75 doktora tezi tespit etmişler. Bu çalışmaların arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yapılmış 9 yüksek lisans tezi var.”

İHTİSAS MERKEZLERİ

Üniversitelerde İslam ekonomisi ve finansı konusunda çalışmayı amaçlayan bir enstitü ile 11 uygulama ve araştırma merkezi olduğunu kaydeden Prof. Şensoy, şöyle devam etti: “Doğan Öztürk ve Necmetin Güney’in hazırladığı raporlara göre bu merkezler Afyon Kocatepe, Ankara Sosyal Bilimler, Ardahan, Hitit, İbn Haldun, İstanbul, İstanbul Ticaret, İstanbul Zaim, Kastamonu, Sakarya ve 29 Mayıs Üniversitelerinde bulunuyor.”

SİTEDEN BİLGİ

Prof. Şensoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ndeki merkezin 2013’te kurulduğunu ve iletişim aracı olarak web sitesini kullanarak, ilgili uluslararası raporları buradan paylaştığını söyledi.

SALGIN RAPORU

Merkezin Temmuz 2020’de ‘Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik duraksamanın katılım bankaları üzerindeki etkileri’ başlıklı bir rapor yayımladığını kaydeden Prof. Şensoy, bu yıl mart ayında bir video konferans, eylül ayında da atölye çalışması yapacaklarını kaydetti.

MASTER PROGRAMLARI

Prof. Dr. Şensoy, merkezin araştırma faaliyetlerine devam ederken, lisansüstü program açmaya hazırlandıkları bilgisini de paylaştı. Prof. Şensoy, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde önce yüksek lisans daha sonra da doktora programları açmayı hedeflediklerini söyledi.

SEÇMELİ DERS KONULDU

TİCARET’te 2019-2020 ders yılından itibaren ‘Katılım Finansı’ başlıklı bir seçmeli ders ihdas edildi. Dersle ilgili başlıklar şunlar:

 • Katılım finansının ayırıcı özellikleri ve konvansiyonel finans ile karşılaştırmalar
 • Katılım finansında düzenlemeler ve standart yapan kuruluşlar
 • Katılım finansı kurumları-Katılım bankaları
 • Katılım sigortacılığı
 • Para ve sermaye piyasalarında katılım finansı
 • Katılım finans araçları-Sukuk
 • Katılım finansının finans dünyasındaki yeri
 • Katılım bankalarının finansal tablolarının özellikleri
 • Katılım sigortası şirketlerinin finansal tablolarının özellikleri
 • Katılım finansında trendler
 • Sürdürülebilirlik & Çevreye duyarlılık

MARTTA KONFERANS EYLÜLDE ATÖLYE

İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu yıl iki önemli etkinliğe imza atacak. Bunlardan ilki, 20-22 Mart’ta sanal ortamda yapılacak olan ‘11. İslami Finansın Temelleri Konferansı’. Konferans, Avustralya ve Katar’dan birer, Malezya’dan iki ve Türkiye’den üç üniversitenin katkılarıyla gerçekleştirilecek.Eylül ayında ise İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından İslam İktisadı Atölyesi’nin dokuzuncusu TİCARET’in ev sahipliğinde düzenlenecek.

2.9 TRİLYON DOLARLIK VARLIK

ICD-Refinitiv İslami Finans Gelişim Endeksi’ne (ICD-REFINITIV, Islamic Finance Development Report 2020) göre, 2019 yılında dünyada İslami finansın varlıklar toplamı 2.9 trilyon dolar. İslami bankacılık kuruluşları 74 ülkede faaliyet gösteriyor ve bu varlıkların yüzde 69’unu oluşturuyor. İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy, İslami bankacılığın küresel banka varlıkları toplamı içinde yüzde 6’yı oluşturduğu bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Şensoy, Türkiye’de katılım bankacılığı adıyla tanınan İslami esaslara göre faaliyet gösteren bankaların ülke bankacılık sektörü varlıklarında payının ise yüzde 7.2 olduğunu kaydetti.

EĞİTİM VEREN ÜLKELER

IFDI2020’ye göre, 2019 yılında, dünyada eğitim sağlayan 972, akademik derece veren ise 379 kuruluş bulunuyor. Bu konuda üç ülke öne çıkıyor: Endonezya, Malezya ve Birleşik Krallık. 2017-2019 arasında Malezya’da 836 araştırma, 582 akran değerlendirmesinden geçmiş makale yayınlandı. Malezya’yı, Endonezya (574/391), Pakistan (148/114), Suudi Arabistan (112/80), Birleşik Krallık (99/49) takip ediyor. 2019 yılında işlenen konular İslam bankacılığı (700 adet), İslami finans (581 adet), şirket sosyal sorumluluğu (576 adet), sukuk (219 adet) ve tekafül (140 adet).