Sanayi için özel araştırma merkezi

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde sektörel ve akademik faaliyetler yürütüyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi
AA + -

HABER: HAMİT KARDAŞ
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin çeşitli alanlarda bilgi üretmek, analiz etmek ve iyi örneklere yaygınlık kazandırmak amacıyla kurduğu birçok merkez bulunuyor. Bunlardan biri de 2014 yılında kurulan Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi. Merkezin Müdürü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Gür, merkezin diğer üniversitelerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli akademik çalışmalar yaptığını söyledi.
 
KALKINMA SÜREÇLERİ
 
İstanbul Ticaret’e açıklama yapan Doç. Dr. Gür, merkezin kurulma amacını ve hedeflerini şöyle anlattı: “Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi; Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerdeki iktisadi kalkınma süreçlerinin ve ülke tecrübelerinin incelenmesi için kuruldu. Ayrıca sanayi politikaları ve iktisadi planlamanın kalkınma üzerindeki etkilerinin araştırılması, bu alanlarla ilgili iktisadi politikalar üzerinde araştırmalar yapılması da temel amaçlardan. Merkezin çalışmalarıyla söz konusu alanlarda lisans ve yüksek lisans program ve müfredatlarının hazırlanmasına katkı sağlanıyor.”
 
Çalışmalarıyla lisans müfredatına katkıda bulunan merkezin faaliyet alanıyla ilgili olarak lisansüstü programlar da bulunuyor.
 
GLOBAL İŞBİRLİKLERİ
 
Doç. Dr. Betül Gür, merkezin, National University of Singapore, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japonya ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde çalıştığını söyledi.
 
Doç. Dr. Gür, Dışişleri Bakanlığı ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ile çalışılabilecek sınai ve teknik akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri konusunda görüşmeler yapıldığını belirtti. Doç. Dr. Gür, araştırma konularıyla yakın ilişkili olan bazı araştırma ve uygulama merkezleriyle de işbirliği içinde projeler olduğunu kaydetti.
 
İSTATİSTİK ÇALIŞMASI
 
Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi, makroekonomik göstergeler ile özellikle sanayi ve kalkınma istatistiklerini derleyerek, düzenli olarak Mart 2020’den itibaren aylık olarak yayımlıyor. Bu veriler üniversitenin ve merkezin web sitesinde yer alıyor.
 
ULUSLARARASI KONFERANS
 
Doç. Dr. Gür, 2014’ten itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde SEPIP (Smart Economic Planning and Industrial Policy) Uluslararası Konferansı’nın yurt dışından üniversitelerle işbirliği içinde düzenlendiğini söyledi.
 
ÇALIŞMALAR VE KATILIMLAR
 
Doç. Dr. Gür, merkezin diğer faaliyetlerinden bazılarını şöyle sıraladı:
 
* Kalkınma Bakanlığı’nın 11. Kalkınma Planı (2019-2023) İmalat Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu Mevcut Durum ve Öneriler Araştırması, merkezin eski ve yeni müdürleri Prof. Dr. Murat A. Yülek, Doç. Dr. Betül Gür ve TİCARET’in öğretim üyelerinden oluşturulan bir komisyonla hazırlandı.
 
* Ocak 2020’de Portekiz’in Porto şehrinde Universitad de Sevilla Facultad de Ciencias del Trabajo ve World Economic Research Institue işbirliğiyle düzenlenen ‘1. International Conference on Economics’ konferansına katılım.
 
* SEPIP 2020 konferansı. OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferans, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi, TCMB, Birleşmiş Milletler UNCTAD ve Yamaguchi Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirildi.
 
* Nisan 2020’de Varşova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 31. Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES) konferansına katılım.
 
BİLİMSEL GÖZLE SEKTÖREL TESPİTLER
 
Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Betül Gür, merkez olarak lisans seviyesinde İşletme Fakültesi müfredatına ‘Teknoloji ve Yenilik İktisadı’ dersi eklediklerini belirtti. Ders kapsamında sanayi ve teknoloji müzelerine geziler de düzenlendiğini kaydeden Gür, bu çerçevede öğrencilerden kısa ödevler istendiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Gür, bu ders kapsamında öğrencilerle 2020 bahar dönemi boyunca süren bir proje çalışması yapıldığını kaydetti.
 
Doç. Dr. Gür, ‘Covid-19 pandemisinin sektörel etkileri ve teknolojinin süreçteki yeri’ temalı proje hakkında şunları söyledi: “Bu çalışmada her öğrenci seçtiği sektörde pandeminin etkilerini ve teknolojinin bu süreçteki gelişmesini, sektöre katkısını, ekonomik göstergelerle birlikte tespit etmeye çalıştı. Öğrencilerin bu gezi ve proje çalışmalarıyla ilgili videoları ve ödevleri, merkezimizin web sayfasında, üniversitemiz sosyal medya mecralarında ve yayınlarında yayımlandı. Bu şekilde, öğrencilerin sosyal ve ekonomik olaylara bilimsel düzeyde yaklaşabilen, süreçlerin içinde özgüvenli şekilde yer alan bireyler olmalarına katkıda bulunuluyor.”
 
MERKEZİN DÜZENLEDİĞİ EKONOMİ SEMİNERLERİ
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen seminerlerden bazılarının konu başlıkları şunlar oldu:
 
* Güney Kore’nin iktisadi gelişmesinde devletin rolü
 
* Yerel yönetimler ve tarımsal üretim
 
* Havayolu sektörü ve yerlileşme
 
* Refah toplumu için insan kaynakları planlaması
 
* Yapay zeka ve robot uygulamaları
 
* Elektronik haberleşme sektöründe teknoloji ve düzenlemeler
 
* Financing the sustainable development goals in low-income countries
 
* Teknoloji kazanım süreçleri
 
* Sermaye piyasaları ve iktisadi kalkınma