Uluslararası projelerde söz sahibi olmayı hedefliyor

Türkiye’de alanında ilk olan İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, kaliteli lisansüstü eğitimiyle medya ve iletişim sektörü ile akademiye uzman yetiştiriyor. Enstitünün hedefi, uluslararası araştırma projelerinde yer almak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi
AA + -

HAMİT KARDAŞ
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, ‘iletişim bilimi ve internet’ alanında ilk enstitü olma özelliğine sahip. İki dönemdir lisansüstü öğrenci kabul eden enstitü, iletişim bilimi ve internet araştırmalarının geliştirilmesi ve globalleşmesi için katalizör işlevi görmeyi hedefliyor.
 
Enstitü ile ‘iletişim süreçleri’ ve ‘iletişim ve medya teknolojisi’ne ilişkin üretilen bilimsel bilgilerin lisansüstü öğrenim programlarına eklemlenmesi, öğrencilerin bilgilerinin derinleştirilmesi ve perspektiflerinin genişletilmesi amaçlanıyor.
 
Uluslararası projeler geliştirmeyi hedefleyen enstitünün iletişim bilimi ve özellikle internet araştırmalarının geliştirilmesi ve uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunması öngörülüyor. Enstitüde, lisansüstü eğitimlerin yanısıra araştırma projeleri geliştirilecek.
 
Yurt dışındaki önemli üniversitelerle işbirliği kurularak, uluslararası projelerin içerisinde yer alınması ve yeni projeler geliştirilmesi de hedefleniyor.
 
DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF
 
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Füsun Alver, enstitünün Türkiye’de iletişim bilimi ve internet alanında öğrenim süreçlerini planlayan ve araştırma yapan ilk enstitü olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile kurulan İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü’nün amacı; ülkemizde iletişim bilimi ve internet araştırmalarında eksikliği belirlenen yeni teorik perspektiflerin ve araştırma metodolojisinin geliştirilmesi, disiplinlerarası araştırma formlarının ortaya konulması ve bilginin üretiminin geliştirilerek, bilime ve topluma artı değer sağlanmasıdır.”
 
Enstitüde öğrenim süreçlerinin disiplinlerarası bir perspektifle, iletişim ve medya teknolojisi alanlarındaki yeniliğe ve gelişmeye açık bir yapı içinde planlandığını kaydeden Prof. Dr. Alver, lisansüstü programların merkezine kurumsal ve bireysel iletişim süreçlerinin yanında internet ve medya aracılığıyla toplum iletişimi, reklam ve film araştırmalarının yerleştirildiğini söyledi.
 
ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİYOR
 
Prof. Dr. Füsun Alver, enstitüye dair şu bilgileri paylaştı: “Enstitünün araştırma alanları ağırlıklı olarak uluslararası ve karşılaştırmalı iletişime, kurumsal ve kamu iletişim yönetimine, dijital iletişim, dijital medya ve sinema çalışmalarına dayanıyor. Araştırma alanlarımız kapsamında internette yer alan iletişim ve medya platformları özel bir yere sahip. İnternet; bilgi, enformasyon ve eğlence içeriklerinin üretim, dağıtım ve alımlanmasının esaslı bir platformu haline geldiği gibi internet destekli mobil iletişim, yaşamın önemli etkinlik alan olarak araştırma ve öğrenim süreçlerine eklemleniyor. Lisansüstü öğrencilerini araştırma projelerine dahil ederek, bilimsel bilgi ve deneyimlerini geliştirmeyi amaçlayan enstitümüz, hem akademiye hem de sektöre araştırmacı ve konusunda uzman personel yetiştiriyor. Enstitümüz, iletişim ve medya teknolojisinin gelişimi çerçevesinde geleceğin toplumunun tasarım ve analizine odaklanıyor; öğrenim planlama, bilgi üretimi ve paylaşım sürecinde ulusal ve uluslararası öğretim ve araştırmalar ağının bir parçası olmayı hedefliyor.”
 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
 
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü’nde Kurumsal İletişim, Medya ve İletişim Çalışmaları ve Sinema Yüksek Lisans Programları ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim Çalışmaları ve Sinema doktora programları yer alıyor.