Uluslararası ticarete uzman yetiştiriliyor

Türkiye’nin ilk ve tek dış ticaret enstitüsü olan TİCARET Dış Ticaret Enstitüsü, yeni ve yenilenen lisansüstü bölümleri ile bu alanda uzmanlaşmak isteyenleri bekliyor. TİCARET’te lisansüstü başvurular devam ediyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı
AA + -

İstanbul Ticaret Üniversitesi lisansüstü eğitim başvuruları, beş enstitüde devam ediyor. Bunlardan biri de Türkiye’nin ilk ve tek dış ticaret enstitüsü olma farklılığına sahip Dış Ticaret Enstitüsü. Bir ihtisas enstitüsü olan Dış Ticaret Enstitüsü, uluslararası ticaret alanındaki uzmanlığı ile dikkat çekiyor. Enstitü, akademik düzeyde lisansüstü programlar açmak/yürütmek, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, piyasaya yönelik olarak sektörel bazda uygulamalar ve araştırmalar yapmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Enstitü bünyesinde, dördü yüksek lisans, ikisi doktora olmak üzere altı programla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediliyor. Ayrıca uzaktan eğitimle uluslararası ticaret alanında tezsiz yüksek lisans imkanı da var.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Dış Ticaret Enstitüsü’nde; Uluslararası Ticaret-Türkçe, Uluslararası Ticaret-İngilizce, Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans programları bulunuyor. Programlara katılmak isteyenler tezli veya tezsiz seçeneklerinden istediklerini seçebiliyor. Enstitü, uluslararası ticaret alanında akademisyen yetiştirmeye yönelik Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uluslararası Ticaret doktora programlarını da yürütüyor.

ULUSLARARASI TİCARET VE AB HUKUKU

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı, genel hukuk nosyonunu uluslararası ticaret ve Avrupa Birliği hukukuna ilişkin konulara uyarlayabilecek bir donanım kazandırmaya yönelik bir program. Programla öğrencilerin, küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi sahibi olması hedefleniyor. Program; katılımcı öğrencilere akademik kariyer yanında hakim, avukat veya hukuk danışmanı sıfatıyla uygulamaya aktarabilecek bilgi ve becerilere sahip olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını takip edebilecek ve gerektiğinde danışmanlık hizmeti verebilecek bir birikim kazanma imkânı sunuyor.

SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİ

Dış Ticaret Enstitüsü; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra dış ticaretle ilgili ülke ve sektör araştırmaları yapma, dış ticaretin iktisadi, ticari, teknik, sosyo-kültürel, siyasal ve hukuki yönlerini inceleme ve bu hususlarda rapor üretme hedefine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Enstitü ayrıca dış ticarete ilişkin verileri ve bilgileri değerlendirmek üzere Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve Türk Eximbank gibi kuruluşlar ile Rektörlük nezdinde yapılan protokoller yoluyla sektörel işbirliklerine aktif olarak katılıyor.

BURS VE İNDİRİM İMKANLARI

Dış Ticaret Enstitüsü, burs ve indirim yoluyla öğrencilere destek vermek için çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar da yapıyor. Ticaret odaları, ticaret borsaları, çeşitli dernekler, bankalar, meslek kuruluşları ile yapılan bu protokollere yenileri de ekleniyor.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezli-Tezsiz)
Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezli-Tezsiz)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tezli-Tezsiz)
Uluslararası Ticaret (Tezli-Tezsiz) Sütlüce & Küçükyalı
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku (Tezli-Tezsiz)

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

Uluslararası Ticaret(Tezsiz)

DOKTORA PROGRAMLARI

Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği
Hukuku

YENİ BÖLÜMLER

Enstitü bünyesinde 2021-2022 akademik yılı itibarıyla ilk defa Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi yüksek lisans programı açılacak. Programda, girişimciliğin temel dinamiklerinden biri olan ticarileşebilir veya uygulanabilir yaratıcı ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirme süreci teorik ve uygulamalı zengin bir içerik üzerinden verilecek.