Toplum bilimlerinde bir marka

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, değişim ve dönüşümün farkında olan, özgüveni yüksek ve alanında donanımlı bireyler yetiştiriyor. Fakülte; İstatistik, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleriyle yeni öğrencilerini bekliyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı
AA + -

HABER: HAMİT KARDAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik ve İstatistik bölümleri, lisans düzeyinde öğrenci kabul ediyor. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Psikoloji bölümlerinde 2014-2015 akademik yılından bu yana yüzde 30 İngilizce destekli Türkçe eğitim veriliyor. Bölümlerin ders programları, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanıyor, gelişmeler doğrultusunda güncelleniyor. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, ‘zorunlu staj’ uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma imkanına sahip oluyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İDDİALI

Gençlerin yoğun rağbet gösterdiği bölümlerden biri de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Alanında iddialı olan bölüm, küreselleşmenin yol açtığı sorulara ve sorunlara cevap verebilecek, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilecek vizyona ve donanıma sahip bireyler yetiştiriyor. Bölümde okuyan öğrenciler; siyaset, felsefe, tarih, ekonomi ve hukuk bilgisiyle donatılıyor.

EZBERCİLİKTEN UZAK MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematik Bölümü, yeni öğretim döneminde matematik eğitimi almak isteyenlere kapılarını tekrar açıyor. Ezbercilikten uzak, sorgulayıcı ve araştırmacı bir eğitim programı vaat eden Matematik lisans programının ilk iki yılında, öğrencilere sağlam bir altyapı kazandırmak için matematiğin teorik ve temel dersleri öğretiliyor. Programın sonraki iki yılında ise isteyen öğrencilerin bilişim, bankacılık, finans ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda doğrudan iş hayatına atılabilmeleri veya matematiğin yanında iktisattan mühendisliğe uzanan farklı disiplinlerde akademik kariyerlerine devam edebilmeleri için gerekli seçmeli dersleri alabilme imkanı tanınıyor. Matematik lisans programında okuyan öğrenciler, eğitimleri esnasında üniversitenin çeşitli programlarıyla yandal ve çift anadal yapabilme olanaklarına sahip.

FEDEK ONAYLI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Türkiye’deki yükseköğretim programlarının kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan ve farklı disiplinlerdeki Fen/Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapan FEDEK kurumu, Psikoloji Bölümü’nü akademik faaliyetler, akademik kadro, fiziki kaynak yeterlilikleri, teknoloji ve bilişim altyapısı bakımından gözden geçirerek akreditasyon belgesiyle tescilledi.

Psikoloji Bölümü, uygulamalı eğitimi ile ön plana çıkıyor. Bölümün en belirleyici özelliği, ‘öğrenirken yaşa ve yaşarken öğren’ ilkesini benimsemesi. Programın ilk iki yılında teorik derslere ağırlık verilirken, son iki yıl daha çok uygulamaya yönelik dersleri içeriyor. Psikoloji bilimindeki temel araştırma alanlarının yanı sıra ülkemizde­­­ yeni gelişmekte olan adli psikoloji, nöropsikoloji, sivil toplum kuruluşları, endüstri ve örgüt psikolojisi, tüketici psikolojisi alanlarında uygulamaya yönelik dersler sunuluyor.

Müfredatta uygulamaya yönelik ‘Zihinsel Engellilere Destek Derneği’ ile ortaklaşa yürütülen ‘Gelişim Psikolojisinde Araştırmalar’ dersi de var. Öğrenciler, ailelere Küçük Adımlar Eğitim Programı’nı uygulayarak uygulayıcı sertifikası sahibi oluyor.

Zorunlu stajlarla öğrenciler, teorik bilgilerini iş yaşamı ile birleştirme olanağı da elde ediyor. Lisans eğitimi boyunca üç zorunlu staj var. Stajlar; Gelişim Psikolojisi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Uygulamalı/Klinik Psikoloji alanlarında yapılmak zorunda.

İSTİHDAM ORANI YÜKSEK

İstatistik Bölümü, analitik beceriye sahip insan gücünü yetiştirmek ve bu alandaki açığın kapanmasına katkıda bulunmak amacıyla yeniden öğrenci kabul etmeye başladı. İstatistik lisans programından mezun olanlar, veriden bilgi ve değer üretilen her alanda veri analisti, istatistikçi, veri bilimci, veri madencisi, iş analisti, sistem analisti ve süreç analisti olarak görev yapabiliyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunlarının yüzde 90’ı halen bir işte çalışıyor. Çeşitli kurum, kuruluş ve firmalarda yöneticilik yapanların sayısı da hayli yüksek.

FORMASYON DERSİ SEÇENEĞİ DE VAR

Sosyoloji Bölümü, Türkiye’nin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu yetkin sosyologlar yetiştiriyor. Analitik, sorgulayıcı ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen bölüm, bir taraftan öğrencilerinin nitelikli birer sosyolog olarak gelişimine katkıda bulunurken, diğer taraftan çeşitli iş kollarına aktarılabilecek bilgi birikimi ve deneyim edinmelerini sağlıyor. Sosyoloji Bölümü’nün müfredatında zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de bulunuyor. Zorunlu derslerde öğrencilerin temel sosyoloji eğitimlerini tamamlamaları, uygulamalı sosyolojinin çalışma alanları konusunda bilgi edinmeleri ve eleştirel bir bakış geliştirebilmeleri hedefleniyor. Öğrenciler saha araştırması yapmaya teşvik ediliyor. İkinci sınıfta verilen Saha Araştırma Teknikleri ile üçüncü sınıftaki Sosyolojide Veri Analizi derslerinin içeriği özellikle uygulamaya yönelik. Müfredatta temel sosyoloji derslerinin yanı sıra felsefe grubu öğretmenliği formasyonu için gerekli olan psikoloji, felsefe ve mantık dersi bulunuyor. İsteyen öğrenciler ek olarak bu formasyon derslerini de alabiliyor.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE YENİ BURSLAR

En çok burs veren vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi, yeni eğitim döneminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) desteğiyle verilecek yeni burslarını duyurdu.

TİCARET, yeni eğitim döneminde verdiği bursları güncellerken, burs miktarlarını ve çeşitlerini artırdı. Üniversite, Tercih Bursu, İlk Beş Tercih Bursu ve Başarı Sıralama Bursu adıyla yeni burslar verecek. Buna göre Türkiye’de ilk 5 bine girerek İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih edenlere aylık 1.500 TL, 5001-10.000 arasına girip üniversiteyi tercih edenlere ise aylık 1.000 TL burs verilecek.

Üniversitede farklı tercih bursları da uygulanacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni birinci tercihine yazarak kazananlara aylık 600 TL, üniversiteye ikinci tercihine yazarak yerleşenlere ise aylık 500 TL verilecek.

İTO’DAN DESTEK

İstanbul Ticaret Odası da İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni ilk beş tercihine yazarak kazananlara yüzde 20 oranında eğitim desteği sunacak. Hukuk ve Mühendislik Fakültesi’nde ise bu destek başarı sıralamasına göre yüzde 20 veya yüzde 10 artacak. İTO üyelerinin eş ve çocuklarına ise üniversite kaydında eğitim ücreti üzerinden yüzde 15 indirim uygulanıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsaların üyelerine eş ve çocuklarına yüzde 10 indirim yapılıyor. Üniversitede şehitlerin çocukları tam burslu olarak okurken, gazilere ve çocuklarına ise yüzde 75 indirim uygulanıyor. Engelli öğrenciler de engeli oranında indirim hakkına sahip.

Pandemi döneminde online eğitime en hızlı geçen üniversitelerin başında yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi, yeni dönem yerleşkelerinde her türlü tedbirleri alarak yüz yüze eğitime de hazır durumda.