TİCARET, yeni döneme üç sempozyumla başlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, yeni akademik yıla üç uluslararası sempozyumla başlıyor. TİCARET; ahilik, Balkanlar ve İslam iktisadı konularında düzenlenecek sempozyumlarla akademiye katkılarını artırarak sürdürüyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi
AA + -

HAMİT KARDAŞ
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılına üç uluslararası sempozyumla başlıyor. Hazırlıkları devam eden Uluslararası Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş Sempozyumu 27-28 Ekim tarihlerinde, Uluslararası Balkan Sempozyumu 17-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. TİCARET’in destekleyicileri arasında olduğu İslam İktisadı Atölyesi ise 17-19 Eylül’de gerçekleştirilecek.
 
AHİLİK SEMPOZYUMU
 
Uluslararası Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş Sempozyumu, TİCARET İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenleniyor. Sempozyumda, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde uygulanan ve pek çok yönü ile olumlu katkılar sunduğu kabul gören ahilik anlayışının çağdaş hayata etkilerinin ele alınması amaçlanıyor.
 
Sempozyumda tebliğ sunmak ve katkıda bulunmak isteyen akademisyenlerin, bildiri özetlerini, 18 Ekim 2021 tarihine kadar Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan’a iletmeleri gerekiyor. (harslan@ticaret.edu.tr)
 
ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ümraniye Belediyesi ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) işbirliğiyle organize edilen Uluslararası Balkan Sempozyumu’nda ise Balkanlar’ın orta ve uzun vadeli geleceğine ilişkin bilimsel projeksiyonların sunulması hedefleniyor.
 
‘Barış İçinde Birlikte-Geleceğe’ temalı sempozyumda, Balkanlar’ın bölgesel ve küresel siyasette taşıdığı kendine özgü yapısı analiz edilecek. Sempozyumda geçmişten günümüze Balkanlar’da göç, kültürel ve ticari diplomasi, güvenlik ve işbirliği, Türk dış politikasında Balkanlar, Balkanlar’da sınırlar ve kimlikler, Türkiye-Balkanlar ve Avrupa Birliği ilişkileri, Balkanlar’da yeni nesil özel sektör ve kamu ilişkileri, Türkiye-Balkanlar arasında ekonomik işbirlikleri gibi konularda bildiriler sunulacak.
 
Uluslararası Balkan Sempozyumu’na bildirileri ile dahil olmak isteyen araştırmacı ve akademisyenler, 15 Ekim 2021 tarihine kadar sempozyum mail adresine ulaşabilir. (balkansemp@ticaret.edu.tr)
 
İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ
 
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak. ‘Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalı’ temasıyla gerçekleştirilecek atölyede, Müslüman ülkelerde sermaye birikimi, büyüme ve kalkınma muammasının ortasında Müslüman ülkeler, düşük gelirli ülkelerde özel sektör gelişimi, yoksulluk ve yok edilmesi, büyüme, eşitsizlikler ve kalkınma, piyasalar ve piyasa başarısızlıkları, sosyal hizmetler ve beşeri sermaye, Müslüman dünyasında araştırma ve yenilik, ekonomik büyüme, sosyal ve ahlaki planlar başlıklarında bildiriler sunulacak.

17-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yapılacak atölyenin ilk gününde, ‘Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalına Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı bir panel olacak.
 
Panelde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Mabid Ali Mohamed Al-Jarhi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden Tarık Akın, INCIEF’den Mohd Azmi Omar ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nden Ahmet Faruk Aysan birer konuşma yapacak.
 
Panelden sonra ise İslam İktisadına Katkı, İslam İktisadı Araştırma, İslam İktisadı Tez ve İslam İktisadı Uygulama ödülleri takdim edilecek.