TİCARET TTO Yeni dönemde hızını arttırdı

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi (TİCARET TTO), bilim ve sanayiyi buluşturan bir merkez haline geldi. TİCARET TTO, üniversitenin girişimci ve yenilikçi yönünü daha da güçlendireceği faaliyetlerle yeni dönemde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi
AA + -

HAMİT KARDAŞ
 
Bilim ve sanayiyi buluşturan bir merkez haline gelen İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TİCARET TTO), 100’den fazla kurum ve kuruluşla yaptığı anlaşmalarla işbirliği ağını genişletiyor. TİCARET TTO’nun gelecek dönem belirlediği tematik alanlar ise yapay zeka, adli bilişim, siber güvenlik ve dijitalleşme olacak.
 
TİCARET TTO, 2021’de de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bilgi ve teknolojinin geliştirilip ticarileştirilmesine büyük önem veren İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile ülkemizin hedef stratejilerine uygun olarak firmalara; ulusal ve uluslararası proje yazımı ve yürütülmesinin yanında üretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi için Ar-Ge ve uygulama laboratuvarlarında akademik ve teknik destek veriyor.
 
GİRİŞİMCİLERE DESTEK
 
TİCARET TTO, üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve inovatif faaliyetlerin yaygınlaşması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve teknolojinin ekonomiye kazandırılarak yüksek katma değerle ticarileşmesine bir arayüz görevi görüyor. Ayrıca, ön kuluçka ve kuluçka merkezleriyle girişimci adaylarına çalışma ortamı sunularak, melek yatırımcı ve danışmanlık destekleri sağlanıyor.
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, TİCARET TTO tarafından uluslararası saygın dergi editörleri, ulusal ve uluslararası hibe kuruluşları temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya getirildiği etkinlikler düzenlendiğini belirterek, “Proje kültürünün geliştirilmesi için çeşitli eğitimler veriliyor. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası hibe kuruluşlarına farklı disiplinlerden proje başvuruları yapılıyor. Son dönemde proje başvuru sayısı geçen yıllara oranla yüzde 35 oranında artırıldı” dedi.
 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
 
TİCARET TTO’nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Zaim, merkez tarafından üniversite-sanayi işbirliği kapsamında kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokolleri imzalanırken, birçok rapor ve mütalaa hazırlanarak firmaların mevcut ihtiyaçlarının ortaya çıkarıldığını, bu şekilde geleceğe yönelik karar almalarına destek olunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Zaim, şunları söyledi: “Ar-Ge ve tasarım merkezi yönetimi konusunda katma değerli üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi için danışmanlık hizmeti veriliyor. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında özel teşebbüsler, akademisyenler ve öğrenciler ile birlikte bitirme projeleri, patent ve tasarım tescili başvuruları gerçekleştiriliyor. Teknopark İstanbul firmaları başta olmak üzere firmaların sorunlarına çözüm üretmek için ortak çalışmalar ve işbirliğinin önünü açmak adına işyeri ziyaretleri yapılıyor. Görüşmeler neticesinde firmanın ihtiyaç duyduğu alanlarda ulusal ve uluslararası hibe fonlarına özel projeler geliştiriliyor.”
 
ORTAK ÇALIŞMALAR
 
TİCARET Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği, Genç Başarı Vakfı, MOBESE Akademi, Vakıf Katılım gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyor.