Yeni bölümleriyle lisansüstünde fırsatlar devam ediyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiği programlarıyla lisansüstü başvuruları almaya devam ediyor. Bu sene Karşılaştırmalı Uluslararası Ticaret Hukuku ve Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans, İletişim Tasarımı ve Yönetimi doktora programı ise ilk defa öğrenci alacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi
AA + -

HAMİT KARDAŞ
 
Lisansüstü eğitimde en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora başvuruları devam ediyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Finans Enstitüsü, Dış Ticaret Enstitüsü ile İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, yeni öğrencilerini bekliyor. TİCARET’in lisansüstü programları, iş dünyasının ihtiyaçları ışığında şekillendiriliyor.
 
İLK ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
 
Üniversitenin en çok tercih edilen ve alanında büyük boşluk dolduran lisansüstü bölümleri arasında Ticari Diplomasi, Siber Güvenlik, Afrika Çalışmaları, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku, Reklam ve Stratejik Marka İletişimi gibi yüksek lisans programları var. Sinema, Uluslararası Ticaret, Özel Hukuk, Pazarlama Yönetimi, Finansal Ekonomi gibi doktora programları da yeni öğrencilerini bekliyor.
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programlarına iki yeni program eklendi. Karşılaştırmalı Uluslararası Ticaret Hukuku ile Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) programı, 2022-2023 öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek.
 
Karşılaştırmalı Uluslararası Ticaret Hukuku
Program, lisans eğitimlerini hukuk alanında yapmış kişilere uluslararası hukuk dünyasının değişen şartlarına kolayca uyum gösterme yeteneğinin kazandırılmasını amaçlıyor. Program çerçevesinde yalnız Türk Özel Hukuku’na kaynaklık eden kıta Avrupası hukuk sistemleri değil, uluslararası düzlemde ticaret hukukunun her yönden gelişmesinde rol oynayan düzenlemeler incelenecek.
Mezunlar, muhtelif hukuki kurumları ve sorunları karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde ele almak ve farklı hukuk sistemlerinin önerdiği çözüm önerilerini analiz ederek geniş çerçeveli bir hukuk mantığı geliştirmek imkanına kavuşacaklar.
 
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Ülkemize küresel rekabet avantajı kazandırma amacı doğrultusunda katma değeri yüksek değer zincirine hakim ileri teknolojili ürün ve hizmetleri sunan yönetim organizasyon yapılarının geliştirilmesi son derece önemli. Bu çerçevede yönetim bilişim sistemleri yapılarının anlatılması ve anlamlandırılması gerekiyor. Bu gerçeklik dikkate alınarak, ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’, iş dünyasında veriye dayalı karar ve uygulamaları destekleyen ve artan ihtiyaca cevap verebilecek mezunların yetiştirilmesine imkan sağlayabilecek disiplinler arası bir dal.
 
Bu bölüm, İktisat ve İşletme alanlarının yanında İşletme Analitiği, Dijital Ekonomi ve Pazarlama bölümleri ile ortak dersler oluşturuyor. Yönetim Bilişim Sistemleri, fazlasıyla talep görmeye devam eden bir interdisiplin olması yanında, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermesi, mevcut programlarla konuya ilişkin ders desteği katkısı sağlaması bakımından sektör ve akademik paydaşların taleplerini karşılıyor.
 
İLETİŞİM TASARIM VE YÖNETİMİ
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü bünyesinde açılması onaylanan İletişim Tasarımı ve Yönetimi Doktora Programı, enstitünün kuruluş amacında yer alan ve iletişim bilimi araştırmalarında eksikliği belirlenen yeni teorik perspektiflerin ve araştırma metodolojisinin geliştirilmesini, disiplinlerarası araştırma formlarının ortaya konulmasını ve bilginin üretiminin geliştirilerek, öğrenim süreçlerinin içinde yaşadığımız dönemin dinamik gereksinimlerine göre planlanmasını ve uygulanmasını öngörüyor. Disiplinlerarası bir perspektifle, iletişim ve medya teknolojisi alanlarındaki yeniliğe ve gelişmeye açık bir yönelimle merkezine toplumsal iletişim süreçlerinin tasarımını ve stratejik yönetimini yerleştiriyor. Doktora programı; stratejik iletişim tasarım ve yönetimi, kültürlerarasılık ve küresel ağ oluşturma gibi yeni stratejik iletişim yönelimlerinin yanı sıra dijital sosyal ağ etkileşimi, dijital sosyal ağlarda karşılaştırmalı uluslararası iletişimin araştırılmasına odaklanıyor.
 
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü bünyesinde ayrıca ‘Medya ve İletişim Çalışmaları’, ‘Halkla İlişkiler ve Tanıtım’ ve ‘Sinema’ bilim dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yer alıyor.
 
Lisansüstü bölümler hakkında detaylı bilgi için:
lisansustuaday.ticaret.edu.tr