İstirahat raporu emekliliği de etkiliyor

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 21 Eylül 2015 Pazartesi
AA + -

İstirahat raporu alan işçiye bu sürelerde işvereni tarafından ücret ödenip ödenmemesi aynı zamanda işçinin emekliliğini de etkiliyor. Zira ücret ödenmesi halinde işçinin SGK prim gün sayısı artıyor.

SGK HANGİ HALLERDE RAPOR PARASI VERİYOR?

İşçilerin hastalanmaları halinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hallerinde iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Halk arasında istirahat parası veya rapor parası olarak da bilinen bu uygulamadan hastalık halinde faydalanmak için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin 3’üncü gününden başlamak üzere her gün için istirahat parası verilmektedir.

Hastalık halinde iş kazası ve meslek hastalıklarından farklı olarak hastalığın ilk 2 günü için SGK rapor parası vermemektedir.

SGK mevzuatına göre istirahat raporu bulunan işçilere istirahatli oldukları süre boyunca işverenlerinin ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak işverenlerin söz konusu sürelerde ücret ödemesi halinde de bir sakınca bulunmamaktadır. Sadece yapılacak SGK işlemleri değişmektedir. Bu işlemler aşağıda açıklanmıştır.

ÜCRET ÖDENİRSE YAPILACAK SGK İŞLEMLERİ

İşverenler tarafından SGK’dan rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği) alan sigortalılara, ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeleri SGK prime tabi tutmaktadır.

SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

Örneğin (B) Ltd. Şti’ne ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/3/2015 - 25/3/2015 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalı Veli Bey için işvereni tarafından bu süreler için SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2015/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.

İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2015/Mart ayı prim ödeme gün sayısı 31-9=22 olacaktır.

Görüldüğü üzere istirahat raporu alan işçiye bu sürelerde işvereni tarafından ücret ödenip ödenmemesi aynı zamanda işçinin emekliliğini de etkilemektedir. Zira ücret ödenmesi halinde işçi SGK prim gün sayısını artırmaktadır. İşçinin ölümü halinde 1 gün bile SGK priminin eksik olması halinde geriye kalan dul ve yetimlerine maaş bağlanamadığı düşünüldüğünde söz konusu ücret ödemesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

ÜCRET ÖDENMEDİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, hastalanmasına bağlı olarak ay içinde raporlu olması nedeniyle bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları; ilgili ay gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanarak işlem yapılması gerekmektedir.

Örneğin (A) Ltd. Şti’ne ait bir işyerinde çalışan Ali isimli işçinin, 2015/Eylül ayında hastalanması nedeniyle 10 gün istirahatli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 30 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2015/Eylül ayındaki prim ödeme gün sayısı 20 olacaktır.